Parkeren

In Borne kan overal gratis geparkeerd worden. Wel kent Borne in het centrum een blauwe zone en vergunninghouders. Bezoekers van Borne mogen gedurende de aangegeven dagen en tijden niet parkeren op de vergunde parkeerplaatsen. Dit staat duidelijk aangegeven. Ook de blauwe parkeerzone staat duidelijk met strepen en borden aangegeven. Binnen deze parkeerzone geldt een maximale parkeerduur van twee uur.  

Voor de blauwe zone heeft u een parkeerschijf nodig om binnen de blauwe zone te kunnen parkeren. Op deze schijf geeft u aan hoe laat u bent aangekomen. Bij overschrijding van de maximale parkeerduur kan een bekeuring worden uitgeschreven.

De uren waarop een parkeerschijf nodig is in de blauwe zone is van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 18.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 – 18.00 uur.

Denkt u er altijd aan uw auto goed in de vakken te parkeren. Niet correct parkeren kan ook leiden tot een bekeuring.
Parkeren kan ook gratis in de parkeergarage onder Kulturhus De Bijenkorf. De ingang van de garage is aan de Bekenhorst.