Ondernemersfonds

Om gezamenlijk te investeren in de leefbaarheid en het ondernemersklimaat binnen de gemeente Borne, hebben de gemeente Borne en de ondernemersvereniging Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) een ondernemersfonds (Ondernemersfonds Borne) opgezet. De gemeente beheert dit fonds. Voor de bestedingen uit het fonds kunnen ondernemers een aanvraag indienen. Deze aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de Stuurgroep Reclameheffing (SRh).

Aanvragen kunnen worden ingediend door PDFAanvraagformulier Ondernemersfonds Borne te downloaden, in te vullen, en (gescand) te mailen aan info@borne.nl, onder vermelding van de tekst “Aanvraag bijdrage Ondernemersfonds Borne".

PDFIn dit reglement zijn de hoofdcriteria opgenomen voor het toetsen van aanvragen. Ook de werkwijze van de SRh wordt hierin nader toegelicht.