Koersdocument parkeren

Koersdocument parkeren Borne

De gemeenteraad heeft op 12 maart 2013 het koersdocument parkeren Borne vastgesteld. In het koersdocument parkeren Borne zijn de hoofdlijnen van het parkeerbeleid voor de komende jaren uiteengezet. De uitwerking op detailniveau zal per onderdeel zo nodig verder uitgewerkt worden.

Het Koersdocument blijft het leidende uitgangspunt maar zal meebewegen met de markt en inspelen op autonome ontwikkelingen. Hiermee verzekert Borne zich van een consistent beleid met voldoende ruimte om in te kunnen spelen op de dagelijkse praktijk van parkeren in het dorp.

Welke koers wil Borne varen? Op basis van de PODO (Probleem, Oorzaak, Doel en Oplossingen) aanpak wil de gemeente stapsgewijs het parkeren in Borne naar een hoger niveau brengen. Samenwerking met ondernemers en burgers is daarbij noodzakelijk.