Gemeentelijke organisatie

Bij de gemeente Borne werken ongeveer 125 mensen. Mensen die naar u luisteren, met doordachte oplossingen komen en u niet van het kastje naar de muur sturen. Zodat u snel een duidelijk antwoord krijgt op uw vraag.

Speerpunten

Dienstverlening en het effectiever en efficiënter inrichten van processen zijn speerpunten van de gemeentelijke organisatie. Daarbij neemt de gemeente Borne steeds meer een regisserende rol op zich. De komende jaren worden verschillende onderdelen van de gemeente verzelfstandigd, of gaan ze op in (regionale) samenwerkingsverbanden.

Managementteam

De gemeentelijke organisatie wordt geleid door gemeentesecretaris/algemeen directeur Gertjan Rozendom. Onder zijn leiding vallen twee afdelingsmanagers en een manager Concernstaf. Gezamenlijk vormen de algemeen directeur, de afdelingsmanagers en de manager Concernstaf het Managementteam (MT).

PDForganogram_maart_2015.pdf