Geldende bestemmingsplannen

Bestemmingsplan Centrum

Op 16 april 2013 heeft de gemeenteraad van Borne het bestemmingsplan centrum (NL.IMRO.0147.BpCT2011-vg01) gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden.

Het bestemmingsplan Centrum voorziet in de actualisatie van de oude vigerende regelingen voor het centrumgebied. Het plangebied voor het bestemmingsplan Centrum wordt globaal begrensd door de Aanslagsweg, De Bleek, Hofstraat, zijperceelsgrens Stationsstraat 5 richting Klippenweg en bouwplan de Klippen (aan de rotonde met de Azelosestraat), Grotestraat (Noord), Von Bönninghausenstraat, Van Dijckstraat, Van Cleeffstraat, Oude Almeloseweg, Kampweg, Bekenhorst, Grotestraat (Zuid).

Het bestemmingsplan Centrum en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op.  De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn ook digitaal beschikbaar gesteld.

Bestemmingsplan De Veldkamp

Bestemmingsplan de Veldkamp is digitaal te bekijken.

Bestemmingsplan Kom Hertme

Bestemmingsplan Hertme-Zenderen

De gemeenteraad van Borne heeft op 7 november 2017 het bestemmingsplan Hertme-Zenderen gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan Hertme-Zenderen voorziet in de actualisatie van de voorheen geldende bestemmingsplannen: Kom Zenderen en Kom Hertme. Tevens zijn vergunde ontwikkelingen meegenomen in dit bestemmingsplan. Het plangebied zijn de kerkdorpen Hertme en Zenderen.

De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld en in te zien via de volgende link: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpHZ2015-vg01.

Bestemmingsplan Hertme-Roskam Landen

De gemeenteraad van Borne heeft op 3 oktober 2017 het bestemmingsplan Hertme, Roskam Landen gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan Hertme, Roskam Landen voorziet in de realisatie van maximaal 15 woningen. Het plangebied  ligt ten noorden van het kerkdorp Hertme.

De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld en in te zien via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpHRL2017-vg01.

Bestemmingsplan Kom Zenderen

Bestemmingsplan Hertme-Zenderen

De gemeenteraad van Borne heeft op 7 november 2017 het bestemmingsplan Hertme-Zenderen gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan Hertme-Zenderen voorziet in de actualisatie van de voorheen geldende bestemmingsplannen: Kom Zenderen en Kom Hertme. Tevens zijn vergunde ontwikkelingen meegenomen in dit bestemmingsplan. Het plangebied zijn de kerkdorpen Hertme en Zenderen.

De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld en in te zien via de volgende link: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpHZ2015-vg01.

Bestemmingsplan Borne West

Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Borne het bestemmingsplan Woongebied Borne West (NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01)gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden. Het bestemmingsplan Woongebied Borne West voorziet in de actualisatie van de oude vigerende regelingen voor het woongebied Borne west.  Het plangebied is globaal gezien het woongebied tussen het spoor en de Rijkswegen A1 en A35.
Het vastgestelde bestemmingsplan Borne West en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op.
De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn ook beschikbaar gesteld. 

 

Bestemmingsplan Oud Borne

Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Borne het bestemmingsplan Oud Borne 2012 (NL.IMRO.0147.BpOB2012-vg01) gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden. Het bestemmingsplan Oud Borne 2012 voorziet in de actualisatie van de oude vigerende regelingen voor het beschermd dorpsgezicht Oud Borne. Het plangebied wordt globaal begrensd door de rondweg N743, Zuid-Esch, de Grotestraat, het Dorsetplein, de Bekenhorst en ’t Dijkhuis. De  begrenzing van het plangebied komt overeen met de grenzen van het beschermd dorpsgezicht Oud Borne. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u dgitaal inzien.
De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn ook beschikbaar gesteld. 

 

Bestemmingsplan Stroom Esch

Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Borne het bestemmingsplan Stroom Esch (NL.IMRO.0147.BpSE2010-vg01) gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden. Het bestemmingsplan Stroom Esch voorziet in de actualisatie van de oude vigerende regelingen voor het gebied Stroom Esch. Het plangebied is globaal gezien het gebied ten noorden van de N743 en aan de west en oostzijde begrensd door de Bornsebeek.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien.
De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld. 

 

Bestemmingplan Borne Midden

Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Borne het bestemmingsplan Woongebied Borne Midden (NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01) gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden.
Het bestemmingsplan Woongebied Borne Midden voorziet in de actualisatie van de oude vigerende regelingen voor het gebied Woongebied Borne Midden. Het plangebied is globaal gezien het woongebied tussen de rondweg N743 en het spoor.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op.
De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld. 

 

Bestemmingsplan Wensink Zuid

Het bestemmingsplan Wensink-Zuid heeft betrekking op het gebied van de wijk Wensink Zuid, globaal gelegen tussen Bornse Beek, Oude Hengeloseweg, Europastraat en Rondweg, met uitzondering van het gebied rond de Theresiakerk en het terrein van de school aan de Welemanstraat.
Op 9 december 2008 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel (hierna:GS) van 30 juni 2009 is op 9 februari 2011 door de Raad van State vernietigd. GS heeft op 21 juni 2011 een nieuw goedkeuringsbesluit  genomen. Het bestemmingsplan is met ingang van 19 september 2012 onherroepelijk.

Dit bestemmingsplan is deels vervangen door het bestemmingsplan Woongebied Borne Midden. Voor het zuidelijk deel gelegen tussen het Van Speijkplein, Oude Hengeloseweg, gemeentegrens met Hengelo en de rondweg is het bestemmingsplan Wensink Zuid van toepassing.