College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid uit dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarover legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Samenstelling

Het Bornse college bestaat uit de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris. De burgemeester is voorzitter van zowel het college, als de de gemeenteraad. De gemeentesecretaris ondersteunt het college en is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

Burgemeester

waarnemend

ing.  G.J. (Gerard) van den Hengel MBA (VVD)
g.vandenhengel@borne.nl

Wethouders

H.W. (Herman) Mulder (CDA)
h.mulder@borne.nl

M.J.R. (Michel) Kotteman (GB'90)
m.kotteman@borne.nl

M.J. (Martin) Velten (Borne Nu)
m.velten@borne.nl 

Gemeentesecretaris

G.J. (Gertjan) Rozendom
gj.rozendom@borne.nl

Burgemeester ing. G.J. van den Hengel MBA (VVD)

Nevenfuncties als bestuurder (onbezoldigd):

Geen

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Lid Thematisch Netwerk mobiliteit en leefomgeving  van de VVD (landelijk) (onbezoldigd)

Wethouder de heer H.W. Mulder (CDA)

Nevenfuncties als bestuurder (onbezoldigd):

  • Voorzitter stuurgroep Twente Mobiel

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

Geen

Wethouder de heer M.J.R. Kotteman (GB'90)

Nevenfuncties als bestuurder:

  • Bestuurslid Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS)

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Directeur/groot aandeelhouder van MJR Kotteman Beheer BV (bezoldigd / 50 uur per jaar; afgelopen jaren geen neveninkomsten)
  • Bestuurslid Stichting Vrienden van het Dijkhuis (onbezoldigd / 25 uur per jaar)

Wethouder M.J. Velten (Borne Nu)

Nevenfuncties als bestuurder (onbezoldigd):

  • Bestuurslid Organisatie voor Zorg en Jeugd Twente (OZJT)
  • Lid adviescommissie Cogas Cultuurfonds

Nevenfuncties op persoonlijke titel

  • Pennningmeester Stichting Zelfregieteam Borne (onbezoldigd)

Verbonden partij

(GR = gemeenschappelijke regeling)

Vertegenwoordiging volgens regeling

Benoeming * (deelnemersrol)

GR: EUREGIO

AB: 2 leden (1 collegelid en 1 raadslid, met plaatververvangers)

Lid AB: -

Plv. wethouder Mulder

GR: Regio Twente

AB (regioraad): 1 lid van het college

Lid AB: burgemeester Van den Hengel

Plv.: wethouder Mulder

GR: Veiligheidsregio Twente

AB: burgemeester als lid

Burgemeester Van den Hengel

GR: Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) 

AB: 2 leden

DB: 1 lid (tevens AB lid)

Lid AB: wethouder Mulder

Plv.: burgemeester Van den Hengel

GR: Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente (SWB)

AB: 2 leden

DB: 1 lid (tevens AB lid)

Lid AB: wethouder Kotteman

Lid AB: wethouder Mulder

Lid DB: wethouder Kotteman

GR: centrumregeling Samenwerking sociale zaken Borne Hengelo

Portefeuillehoudersoverleg: portefeuillehouder sociale zaken

Wethouder Kotteman

GR: Stadsbank Oost Nederland

AB: 1 lid

Lid AB: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

GR: Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

AB: 2 leden

DB: 1 lid (tevens AB lid)

Lid AB: wethouder Kotteman (tevens DB lid)

Lid AB: wethouder Mulder

Plv.: burgemeester Van den Hengel en wethouder Velten

GR: Openbaar Lichaam Crematoria Twente

AB: 1 lid

Lid: wethouder Velten

Plv.: wethouder Mulder

GR: Omgevingsdienst Twente (ODT)

AB: 1 lid

Lid: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Vertegenwoordiger: wethouder Mulder

Plv.: burgemeester Van den Hengel

Wadinko N.V. (voormalig WMO beheer N.V.)

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Vertegenwoordiger: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

Vitens N.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Vertegenwoordiger: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

Cogas N.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Vertegenwoordiger: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

Enexis N.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Vertegenwoordiger: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

Twence B.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Vertegenwoordiger: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

Twente Milieu N.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Vertegenwoordiger: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders binnen Noord Nederland (aandelen Essent)

1 lid

Lid: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

Stichting Dierenpark Borne

1 bestuurslid namens de gemeente Borne

Lid: wethouder Kotteman

 

*) Voor zover geen plaatsvervanger is benoemd, gelden de afspraken over vervanging binnen het college.

 

Het register van gemeenschappelijke regelingen (artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen) is te vinden via de volgende weblink op overheid.nl:  https://almanak.overheid.nl/25660/Gemeente%20Borne