College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid uit dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarover legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Samenstelling

Het Bornse college bestaat uit de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris. De burgemeester is voorzitter van zowel het college, als de de gemeenteraad. De gemeentesecretaris ondersteunt het college en is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

Burgemeester

Burgemeester Rob Welten

mr. drs. R.G. (Rob) Welten (CDA)
rg.welten@borne.nl

Wethouders

H.W. (Herman) Mulder (CDA)
h.mulder@borne.nl

M.J.R. (Michel) Kotteman (GB'90)
m.kotteman@borne.nl

M.J. (Martin) Velten (Borne Nu)
m.velten@borne.nl 

Gemeentesecretaris

G.J. (Gertjan) Rozendom
gj.rozendom@borne.nl

Burgemeester mr. drs. R.G. Welten (CDA)

Nevenfuncties als bestuurder (onbezoldigd):

 • Lid Dagelijks Bestuur Regio Twente
 • Voorzitter EUREGIO
 • Voorzitter stichting Bevrijdingsfestival Overijssel (BFO) (onbezoldigd / 20 uur per jaar)
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Child Care Afrika (tot 1 januari 2019)

Erefuncties als burgemeester (onbezoldigd):

 • Beschermheer Stichting Bussemakerhuis
 • Beschermheer Melbuul’n Piratenkoor
 • Lid Commissie van Aanbeveling Johanne Reiss Award

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

 • Lid Raad van Advies Open Universiteit (onbezoldigd / 1 dag per jaar)
 • Lid Raad van Toezicht stichting Skik (onbezoldigd / 10 uur per jaar)
 • Lid Raad van Commissarissen Wadinko (bezoldigd: eur 1.000,- per maand / 40 uur per jaar)

Wethouder de heer H.W. Mulder (CDA)

Nevenfuncties als bestuurder (onbezoldigd):

 • Lid Landinrichtingscommissie Saasveld-Gammelke
 • Voorzitter stuurgroep Twente Mobiel

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

Geen

Wethouder de heer M.J.R. Kotteman (GB'90)

Nevenfuncties als bestuurder:

Geen

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

 • Directeur/groot aandeelhouder van MJR Kotteman Beheer BV (bezoldigd / 50 uur per jaar; in 2014, 2015 en 2016 geen neveninkomsten)
 • Bestuurslid Stichting Vrienden van het Dijkhuis (onbezoldigd / 25 uur per jaar)

Wethouder M.J. Velten (Borne Nu)

Nevenfuncties als bestuurder (onbezoldigd):

 • Bestuurslid Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS)
 • Bestuurslid Organisatie voor Zorg en Jeugd Twente (OZJT)
 • Lid adviescommissie Cogas Cultuurfonds

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen

Verbonden partij

(GR = gemeenschappelijke regeling)

Vertegenwoordiging volgens regeling

Benoeming * (deelnemersrol)

 

 

 

GR: Regio Twente

AB (regioraad): 1 lid van het college

Lid AB: burgemeester Welten (tevens DB lid)

Plv.: wethouder Mulder

GR: Veiligheidsregio Twente

AB: burgemeester als lid

Burgemeester Welten

GR: Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) 

AB: 2 leden

DB: 1 lid (tevens AB lid)

Lid AB: burgemeester Welten

Lid AB: wethouder Mulder

Lid DB: burgemeester Welten (voorzitter)

GR: Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente (SWB)

AB: 2 leden

DB: 1 lid (tevens AB lid)

Lid AB: wethouder Kotteman

Lid AB: wethouder Mulder

Lid DB: wethouder Kotteman

GR: centrumregeling Samenwerking sociale zaken Borne Hengelo

Portefeuillehoudersoverleg: portefeuillehouder sociale zaken

Wethouder Kotteman

GR: Stadsbank Oost Nederland

AB: 1 lid

Lid AB: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

GR: Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

AB: 2 leden

DB: 1 lid (tevens AB lid)

Lid AB: wethouder Kotteman (tevens DB lid)

Lid AB: wethouder Mulder

Plv.: burgemeester Welten en wethouder Velten

GR: Openbaar Lichaam Crematoria Twente

AB: 1 lid

Lid: wethouder Velten

Plv.: wethouder Mulder

GR: Omgevingsdienst Twente (ODT)

AB: 1 lid

Lid: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Vertegenwoordiger: wethouder Mulder

Plv.: burgemeester Welten

Wadinko N.V. (voormalig WMO beheer N.V.)

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Vertegenwoordiger: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

Vitens N.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Vertegenwoordiger: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

Cogas N.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Vertegenwoordiger: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

Enexis N.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Vertegenwoordiger: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

Twence B.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Vertegenwoordiger: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

Twente Milieu N.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Vertegenwoordiger: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders binnen Noord Nederland (aandelen Essent)

1 lid

Lid: wethouder Kotteman

Plv.: wethouder Mulder

Stichting Dierenpark Borne

1 bestuurslid namens de gemeente Borne

Lid: wethouder Kotteman

 

*) Voor zover geen plaatsvervanger is benoemd, gelden de afspraken over vervanging binnen het college.