College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid uit dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarover legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Samenstelling

Het Bornse college bestaat uit de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris. De burgemeester is voorzitter van zowel het college, als de de gemeenteraad. De gemeentesecretaris ondersteunt het college en is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

Burgemeester

Burgemeester Rob Welten

mr. drs. R.G. (Rob) Welten (CDA)
rg.welten@borne.nl

Wethouders

H.W. (Herman) Mulder (CDA)
h.mulder@borne.nl

M.J.R. (Michel) Kotteman (GB'90)
m.kotteman@borne.nl

M.J. (Martin) Velten (Borne Nu)
m.velten@borne.nl 

Gemeentesecretaris

G.J. (Gertjan) Rozendom
gj.rozendom@borne.nl

Burgemeester mr. drs. R.G. Welten (CDA)

Nevenfuncties als bestuurder (onbezoldigd):

 • Lid Dagelijks Bestuur Regio Twente
 • Voorzitter EUREGIO
 • Bestuurslid namens VNG Overijssel, Innovatiefonds Oversticht
 • Voorzitter stichting Bevrijdingsfestival Overijssel (BFO) (onbezoldigd / 20 uur per jaar)
 • Voorzitter Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Child Care Afrika

Erefuncties als burgemeester (onbezoldigd):

 • Beschermheer Stichting Bussemakerhuis
 • Beschermheer Melbuul’n Piratenkoor

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

 • Lid Raad van Advies Open Universiteit (onbezoldigd / 1 dag per jaar)
 • Lid Raad van Toezicht stichting Skik (onbezoldigd / 10 uur per jaar)
 • Lid Raad van Commissarissen Wadinko (bezoldigd: eur 1.000,- per maand / 40 uur per jaar)

Wethouder de heer H.W. Mulder (CDA)

Nevenfuncties als bestuurder (onbezoldigd):

 • Lid Landinrichtingscommissie Saasveld-Gammelke
 • Voorzitter stuurgroep Twente Mobiel

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

Geen

Wethouder de heer M.J.R. Kotteman (GB'90)

Nevenfuncties als bestuurder:

Geen

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

 • Directeur/groot aandeelhouder van MJR Kotteman Beheer BV (bezoldigd / 50 uur per jaar; in 2014, 2015 en 2016 geen neveninkomsten)
 • Bestuurslid Stichting Vrienden van het Dijkhuis (onbezoldigd / 25 uur per jaar)

Wethouder M.J. Velten (Borne Nu)

Nevenfuncties als bestuurder (onbezoldigd):

 • Bestuurslid Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS)
 • Bestuurslid Organisatie voor Zorg en Jeugd Twente (OZJT)
 • Lid adviescommissie Cogas Cultuurfonds

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen

Voor zover geen plaatsvervanger is benoemd, gelden de afspraken over vervanging binnen het college.

Verbonden partij
(GR = gemeenschappelijke regeling)

Vertegenwoordiging
volgens regeling

Benoeming

  GR Regio Twente   AB: 1 lid van het college

  Burgemeester Welten
  Plv. wethouder Mulder

  GR Twentebedrijf   Bestuur: 1 lid van het college

  Burgemeester Welten
  Plv. wethouder Kotteman

GR Veiligheidsregio Twente

AB: burgemeester als lid

Burgemeester Welten

GR Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

AB: 2 leden

Burgemeester Welten en
wethouder Mulder

DB: 1 lid (tevens AB lid)

Burgemeester Welten (voorzitter)

GR Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente (SWB)

AB: 2 leden

Wethouder Kotteman

Wethouder Mulder

DB: 1 lid (tevens AB lid)

Wethouder Kotteman

GR Samenwerking sociale zaken Borne Hengelo

Portefeuillehoudersoverleg: portefeuillehouder sociale zaken

Wethouder Kotteman

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Wethouder Mulder
Plv. burgemeester Welten

Wadinko N.V. (voormalig WMO beheer N.V.)

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Wethouder Kotteman
Plv. wethouder Mulder

Vitens N.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Wethouder Kotteman
Plv. wethouder Mulder

Cogas N.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Wethouder Kotteman
Plv. wethouder Mulder

Enexis N.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Wethouder Kotteman
Plv. wethouder Mulder

Twence B.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Wethouder Kotteman
Plv. wethouder Mulder

Twente Milieu N.V.

Vertegenwoordiger van gemeente als aandeelhouder

Wethouder Kotteman
Plv. wethouder Mulder

Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

AB: 1 lid
DB: 1 lid

Wethouder Kotteman (AB en DB)
Plv. wethouder Mulder

Openbaar Lichaam Crematoria Twente

AB: 1 lid

Wethouder Velten
Plv. wethouder Mulder

GR Stadsbank Oost Nederland

AB: 1 lid

Wethouder Kotteman
Plv. wethouder Mulder

Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders binnen Noord Nederland (aandelen Essent)

1 lid

Wethouder Kotteman
Plv. wethouder Mulder

Coöperatieve Vereniging Dimpact

1 lid

Burgemeester Welten

Stichting Dierenpark Borne

1 bestuurslid namens de gemeente Borne

Wethouder Kotteman

Stichting Stimuleringsfonds Bornse Evenementen

1 bestuurslid namens de gemeente Borne

Wethouder Mulder