Borne, Monument op de Joodse begraafplaats

Herdachte groepen: Vervolgden Nederland
Ontwerper: Firma Koster
Onthulling: 19 augustus 1951

Vorm en materiaal

Het monument op de Joodse begraafplaats in Borne bestaat uit een stenen zuil en een gedenksteen.

Tekst

De tekst op de gedenksteen luidt:

'OM TE GEDENKEN WAT ZIJ HEBBEN GELEDEN
IS DIT MONUMENT GEPLAATST TER NAGEDACHTENIS
AAN DE GEDURENDE DE BEZETTINGSJAREN 1940-1945
GEDEPORTEERDE EN NIET TERUGGEKEERDE
DRIE EN ZEVENTIG JOODSE PLAATSGENOTEN'.

De namen van de oorlogsslachtoffers zijn niet op het monument vermeld, wel is een lijst met namen opgehangen in het metaheirhuis op de Joodse begraafplaats.

Digitaal Joods Monument

De joodse oorlogsslachtoffers die op de bij dit gedenkteken geplaatste lijst vermeld staan, zijn tevens opgenomen in het 'Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland'. Hierin vindt u meer informatie over deze personen met waar mogelijk een korte biografie, familierelaties en adresgegevens.
 

Locatie

Het monument bevindt zich op de Joodse begraafplaats, gelegen aan de Twijnerstraat in Borne.

Bronnen

  • Gemeente Borne;

  • Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Overijssel van H. Hamburger en J.C Regtien, met medewerking van Fr. van Echten (Bedum, Uitgeverij Profiel, 2002). ISBN 90 5294 294 8.

Borne, Monument op de Joodse begraafplaats