Snippergroen

De gemeente Borne heeft het initiatief genomen om het project Snippergroen op te starten. In juni 2012 heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd naar de legale en illegale situaties van gebruik van gemeentegrond. De resultaten uit dit onderzoek hebben laten zien dat er veel ongewenste situaties zijn, waarop de gemeente heeft besloten om de tweede stap te zetten: het opstellen van het concept beleids- en uitvoeringsplan Snippergroen.

Kort gezegd houdt het snippergroenbeleid in dat voor alle gevallen eigenlijk en oneigenlijk gebruik van snippergroen zal worden beoordeeld of deze kunnen worden verkocht of verhuurd, of dat deze moet worden teruggevorderd. Uitgangspunt is een projectmatige werkwijze waarbij de gevallen wijk voor wijk worden afgehandeld.

Het beleidsstuk is op 11 maart 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit beleid wordt als basis gebruikt voor de uitvoering van het project.

Zie ook