Het college en de raad van de gemeente Borne werken aan de herontwikkeling van locatie Maria Mediatrix in Azelo. Om zicht te houden op ontwikkelingen m.b.t. de herontwikkeling van de locatie Maria Mediatrix is onderstaand de eerste rapportage te vinden met bijbehorende voorlopige planning over de (her)invulling. 

De gemeenteraad heeft op woensdag 2 februari de uitgangspunten voor herontwikkeling vastgesteld. De nieuwe ontwikkeling van het terrein wordt meegenomen in de herontwikkeling van het buitengebied en de ontwikkeling van de Vloedbeltverbinding. 

Op grond van de voorselectie zijn er nu vier initiatiefnemers geselecteerd die geïnteresseerd zijn in herontwikkeling van deze locatie. Deze initiatiefnemers zijn uitgenodigd om hun plannen met de huidige kennis t.a.v. de uitgangspunten voor herontwikkeling en de vastgelegde toetsingscriteria verder te ontwikkelen. De initiatiefnemers dienen vóór 23 mei 12.00 uur het plan in te leveren.