Doel is om de Europastraat te ‘upgraden’, wat minder ruimte voor auto’s betekent en meer ruimte biedt aan fietsers, voetgangers, groen en waterberging. Door de Europastraat als 30 km weg in te richten, krijgt de openbare inrichting minder een verkeersfunctie en meer een verblijfsfunctie. Hierdoor krijgt het dorp een leefbaarder en groener karakter.

Daarnaast is het plan om de Europastraat klimaatbestendig in te richten, onder andere door middel van waterberging en meer groen. Zo kan regenwater bijvoorbeeld worden opgevangen in beplanting en waterdoorlatende bestrating. Ook wordt het riool vervangen en vergroot, waardoor het stelsel in het centrum van Borne wordt ontlast.

Planning
Op maandag 20 september 2021 zijn de werkzaamheden gestart. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren naar verwachting tot medio 2022: Nieuwsbrief
Bij de start van iedere nieuwe fase worden de bewoners en ondernemers aan de Europastraat geïnformeerd middels een nieuwsbrief. Hieronder is de nieuwsbrief te vinden welke woensdag 29 september verstuurd is.Ontwerp
In het voortraject is een eerste schetsontwerp gedeeld, waarop bewoners en gebruikers hebben kunnen reageren. Deze reacties zijn, waar mogelijk, meegenomen in het ontwerp. Ook zijn er de afgelopen tijd verschillende trajecten opgestart waarin het ontwerp m.b.t. riool, groen en openbare inrichting verder is geoptimaliseerd. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd in de omgeving. Met als belangrijkste doelstelling een veilig, duurzaam en toekomst bestendig ontwerp.


Definitief ontwerp
Het definitieve ontwerp is hieronder te vinden:


Inloopbijeenkomst
Maandag 5 juli was er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis waar het concept ontwerp voor de herinrichting van de Europastraat is gedeeld met geïnteresseerden. Men kon vragen stellen over het concept ontwerp en eventuele laatste opmerkingen aan het bouwteam meegeven. De inbreng is gebruikt voor het definitieve ontwerp.

Het concept ontwerp is hier te zien: 


Reactienota inloopavondOmgevingsApp
Alle informatie rondom het project worden tevens gedeeld via de OmgevingsApp: 


Informatiepunt
Er is een informatiepunt geopend aan de Europastraat, in het kantoortje naast AVIA Tankstation.

Vragen en of opmerkingen kunnen ook worden gesteld via europastraat@ntp.nl.

Nieuwsberichten m.b.t. de herinrichting van de Europastraat:

- www.borne.nl/nieuws/herinrichting-europastraat

- www.borne.nl/nieuws/concept-ontwerpen-europastraat

- www.borne.nl/nieuws/inloopbijeenkomst-europastraat

- https://www.borne.nl/nieuws/werkzaamheden-europastraat