Maandag 5 juli was er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis waar het concept ontwerp voor de herinrichting van de Europastraat is gedeeld met geïnteresseerden.

Doel is om de Europastraat te ‘upgraden’, wat minder ruimte voor auto’s betekent en meer ruimte biedt aan fietsers, voetgangers, groen en waterberging. Door de Europastraat als 30 km weg in te richten, krijgt de openbare inrichting minder een verkeersfunctie en meer een verblijfsfunctie. Hierdoor krijgt het dorp een leefbaarder en groener karakter.

Daarnaast is het plan om de Europastraat klimaatbestendig in te richten, onder andere door middel van waterberging en meer groen. Zo kan regenwater bijvoorbeeld worden opgevangen in beplanting en waterdoorlatende bestrating. Ook wordt het riool vervangen en vergroot, waardoor het stelsel in het centrum van Borne wordt ontlast.

Ontwerp
In het voortraject is een eerste schetsontwerp gedeeld, waarop bewoners en gebruikers hebben kunnen reageren. Deze reacties zijn, waar mogelijk, meegenomen in het ontwerp. Ook zijn er de afgelopen tijd verschillende trajecten opgestart waarin het ontwerp m.b.t. riool, groen en openbare inrichting verder is geoptimaliseerd. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd in de omgeving. Met als belangrijkste doelstelling een veilig, duurzaam en toekomst bestendig ontwerp.

Inloopbijeenkomst
Dit ontwerp is maandag 5 juli tijdens de inloopbijeenkomst in het gemeentehuis gedeeld. Men kon vragen stellen over het concept ontwerp en eventuele laatste opmerkingen aan het bouwteam meegeven. De inbreng wordt gebruikt om het definitieve ontwerp te maken.

Het concept ontwerp is hier te zien: Planning
Planning is om in september te starten met de werkzaamheden die gefaseerd worden uitgevoerd tot eind april 2022: 


OmgevingsApp
Vanaf augustus wordt alle informatie rondom het project tevens gedeeld via de OmgevingsApp: 


Informatiepunt
Ook wordt er in september een informatiepunt geopend aan de Europastraat, in het kantoortje naast AVIA Tankstation. Hierover volgt meer informatie.

Vragen en of opmerkingen kunnen ook worden gesteld via europastraat@ntp.nl.

Nieuwsberichten m.b.t. de herinrichting van de Europastraat:

- www.borne.nl/nieuws/herinrichting-europastraat

- www.borne.nl/nieuws/concept-ontwerpen-europastraat

- www.borne.nl/nieuws/inloopbijeenkomst-europastraat