Sinds 2007 is er gewerkt aan De Groene Poort, een omvangrijk programma van de gemeente Borne met een vijftigtal projecten in verschillende thema’s. De gemeente Borne maakt zicht sterk om de functie van het landschap en het buitengebied te versterken. De Groene Poort is gericht op behoud en ontwikkeling van landschappelijke, economische, cultuurhistorische en ecologische elementen in dit unieke gebied, zodat het ook in de toekomst bestand is tegen verwachte ontwikkelingen als bevolkingskrimp en veranderende opgaven op het platteland.

Kijk voor meer informatie over het project op de website van De Groene Poort.