Het Gemeentearchief Borne bewaart de registers op de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, persoonskaarten en woningkaarten, maar niet alles is openbaar. De geboorteakten zijn na 100 jaar openbaar, de huwelijksakten na 75 jaar en de overlijdensakten na 50 jaar. Een heel groot deel van de openbare collectie is online te doorzoeken via www.wiewaswie.nl. De openbare registers die u nog niet online kunt vinden, zijn op verzoek in te zien in onze studiezaal.