In ons depot staan archiefcollecties afkomstig van de gemeente zelf, maar ook van particulieren, kerken, bedrijven en instanties. De gemeente Borne is, zoals het merendeel van de Nederlandse gemeenten, in 1811 ontstaan. Vanaf dat jaar zijn de archieven van de organisatie bewaard gebleven. Het overgrote deel van het archief is openbaar. Daar waar er nog openbaarheidsbeperkingen van toepassing zijn, worden deze in de verschillende inventarissen en toegangen aangegeven. De geïnventariseerde archieven zijn online te doorzoeken en toegankelijk gemaakt via ons Archievenoverzicht