De Bolkshoek

De Bolkshoek is het belangrijkste parkeerterrein aan de westzijde van het dorpscentrum. Daarom is het streven de parkeercapaciteit op deze locatie zo groot mogelijk te maken. De recente verhuizing van de week- en minimarkt naar het Rheineplein maakt dit mogelijk. De herinrichting van de Bolkshoek vindt plaats tussen juli en oktober 2016.

Nijstad

Nijstad ligt centraal in het centrum. Het streefbeeld is een kernwinkelgebied met bredere winkelstraten en winkelunits met een eigentijdse omvang en dito uitstraling. Daarnaast is het een wens het aantal looproutes te verminderen.

De Haven

De Haven, gelegen ten noordoosten van het hart van Borne,  vervult in de toekomstige ruimtelijke visie een dubbelfunctie als parkeerlocatie en evenemententerrein.