Het buitengebied van Borne (De Groene Poort) bevindt zich op het kruispunt van de stedelijke en landschappelijke as van Twente. Het kenmerkt zich door diverse beken, het open essenlandschap op de Zenderse Es en het typisch Twentse coulissenlandschap van het landgoed Weleveld tussen Zenderen en Hertme. Met het project De Groene Poort heeft de gemeente Borne zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het behoud en de ontwikkeling van het buitengebied. Een groot aantal projecten is tot stand gekomen op initiatief en met medewerking van de lokale bewoners. Het buitengebied is daardoor aantrekkelijker geworden voor recreatief medegebruik.