Gemeentehuis

Provinciale statenverkiezing

Een keer in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Op 20 maart 2019 vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats.

Uitslag verkiezing Provinciale Staten 20 maart 2019

Woensdag 20 maart wist 61,2 procent van de kiesgerechtigden in Borne de weg naar de stembureaus te vinden om te stemmen voor de Provinciale Staten.

De uitslag van de verkiezing is opgenomen in een proces-verbaal: