Werkzaamheden Bornsche Beeklaan - N743 - Grotestraat

Eind mei is gestart met de werkzaamheden aan de Bornsche Beeklaan, N743 en de Grotestraat (ter hoogte van Jasmin Garden). Met de werkzaamheden wordt een extra ontsluiting gerealiseerd van de Bornsche Beeklaan op de N743. Door de werkzaamheden is een deel van de Bornsche Beeklaan en een deel van de Grotestraat tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met september.

Doel van de extra ontsluiting is een betere doorstroming van verkeer van en naar de Bornsche Maten en ter ontlasting van het kruispunt N743 – Grotestraat (kruising Jasmin Garden). De Bornsche Beeklaan wordt met een extra verkeerslicht rechtstreeks aangesloten op de N743. De huidige afslag naar de Bornsche Maten (vanaf kruising Jasmin Garden) wordt daarmee afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Veiligheid
Door de Bornsche Beeklaan met een eigen verkeerslicht op de N743 aan te sluiten, wordt ook de fietsverbinding veiliger. Fietsers vanuit Borne moeten nu nog twee keer de Bornsche Beeklaan kruisen, straks maar één keer met een verkeerslicht. Ook wordt de directheid verbeterd door de compactheid van het kruispunt bij Jasmin Garden.

Bajonetaansluiting
Van bovenaf gezien ontstaat er een zogeheten ‘bajonetaansluiting’, met twee T-kruisingen, zie foto. Om de verkeershinder waar mogelijk te beperken, zijn de wegafsluitingen zoveel mogelijk gepland in de vakantieperiode. Desondanks zal het verkeer tijdens de wegafsluitingen moeten omrijden.

Afsluiting Bornsche Beeklaan en deel Grotestraat
Alternatieve routes worden ter plaatse via omleidingen aangegeven. Naar verwachting is de Bornsche Beeklaan (ter hoogte van de kruising) van 17 juni t/m eind juli afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gedeelte van de Grotestraat (ter hoogte van Jasmin Garden) is volgens de huidige planning afgesloten van 15 juli tot en met 23 augustus. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de oorspronkelijke routes, via speciaal aangelegde fietspaden.

Openbaar vervoer
Buslijn 51 en de buurtbus zullen de twee haltes aan de Grotestraat niet meer aandoen gedurende de werkzaamheden. Buslijn 51 zal vanaf de Europastraat via de Jupiterstraat, de Steenbakkersweg  en de Zuidelijke Randweg naar de N743 rijden. Op de Jupiterstraat komen twee tijdelijke bushaltes. De Buurtbus zal tijdens de afsluiting niet naar de IKEA rijden (daar rijdt lijn 51 al langs) maar zal de Bornsche maten blijven ontsluiten.

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Borne uitgevoerd door NTP Groep, in samenwerking met de gemeente Hengelo en Provincie Overijssel.

Nieuws

juli
- Ernstige verkeershinder - Grotestraat vanaf 15 juli afgesloten: https://www.borne.nl/actueel/news/ernstige-verkeershinder-grotestraat-vanaf-15-juli-afgesloten

juni
- Bornsche Beeklaan vanaf maandag 17 juni afgesloten: https://www.borne.nl/actueel/news/bornsche-beeklaan-vanaf-maandag-17-juni-afgesloten

april
- Werkzaamheden Bornsche Beeklaan - N743 - Grotestraat: https://www.borne.nl/actueel/news/werkzaamheden-bornsche-beeklaan-n743-grotestraat