In Borne kan overal gratis geparkeerd worden. Wel kent Borne in het centrum een blauwe zone en vergunninghouders. Bezoekers van Borne mogen gedurende de aangegeven dagen en tijden niet parkeren op de vergunde parkeerplaatsen. Dit staat duidelijk aangegeven. Ook de blauwe parkeerzone staat duidelijk met strepen en borden aangegeven. Binnen deze parkeerzone geldt een maximale parkeerduur van twee uur.  

Om in de blauwe zone te kunnen parkeren, heeft u een parkeerschijf nodig. Op deze schijf geeft u aan hoe laat u bent aangekomen. Bij overschrijding van de maximale parkeerduur kan een bekeuring worden uitgeschreven.

De uren waarop een parkeerschijf nodig is in de blauwe zone is van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 18.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 – 18.00 uur. Denk er altijd aan uw auto goed in de vakken te parkeren. Ook niet correct parkeren kan leiden tot een bekeuring.

Wilt u langer in het centrum van Borne parkeren dan kunt u overdag ook gratis parkeren in de parkeergarage onder Kulturhus De Bijenkorf. De ingang van de garage is aan de Bekenhorst. Tussen 01.00 en 07.00 uur geldt hier een parkeerverbod.