Een landbouwvoertuig, een langzaam voertuig zonder kenteken en geschikt voor land- of bosbouw, mag niet altijd zonder ontheffing op de openbare weg rijden. Voor voertuigen breder dan 3 meter heeft u een ontheffing nodig, waarbij het voertuig niet breder mag zijn dan 3,50 meter. Deze ontheffing geldt alleen op gemeentelijke wegen. Binnen de bebouwde kom mag met deze ontheffing alleen op de door ons aangegeven wegen worden gereden.

Met behulp van het onderstaande formulier kunt een ontheffing aanvragen: