De Gemeente Borne bereidt een nieuwe beleidsvisie voor de vrijetijdseconomie voor. Hiervoor vinden we het belangrijk om te weten wat inwoners, ondernemers en bezoekers waarderen én missen in gemeente Borne als het gaat om voorzieningen voor vrije tijd. De uitkomsten vormen een essentiële bouwsteen voor het nieuwe beleid waaraan de komende maanden gewerkt wordt.

Vrije tijd
Toerisme en recreatie, tegenwoordig gevat onder de noemer ‘vrijetijdseconomie’, zijn een belangrijk onderdeel van de gemeente Borne. Denk bijvoorbeeld aan bestedingen in winkels en horeca door bezoekers, de gezellige evenementen en de vele mogelijkheden om te wandelen en fietsen. Het nieuwe beleid voor de vrijetijdseconomie moet richting geven aan o.a. de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie, de inpassing ervan in het landschap en de marketingstrategie.

Enquête
Via de enquête vragen we u welke vrijetijdsvoorzieningen u bezoekt, hoe u deze waardeert en waarop Borne zich de komende jaren volgens u moet gaan richten. U kunt de enquête volledig anoniem invullen.

Winactie
Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners en bezoekers meedoen aan de enquête. Onder de respondenten worden twee Bornse Cadeaupassen ter waarde van € 100,- verloot.

Wij kijken uit naar uw input!

De enquête kunt u via de volgende link invullen: https://chkmkt.com/vrijetijdseconomieBorne