Zelf iets doen aan de verkeersveiligheid in de buurt? Doe, net als de wijkraad Bornsche Maten, met uw wijk, buurt of straat mee aan één van de acties van Veilig Verkeer Nederland.

De acties van veilig Verkeer Nederland zijn ontwikkeld om het (eigen) gedrag inzichtelijk te maken en de bewustwording te vergroten. De verschillende acties zijn te zien op
www.participatiepunt.vvn.nl/vvn-buurtacties.  

Wijkraad Bornsche Maten koos voor een snelheidsmeting op donderdag 17 september. In samenwerking met de gemeente en politie werd in een deel van de wijk, de snelheid van
automobilisten gemeten met een lasergun. Ook zijn buurtbewoners op hun rijgedrag aangesproken en werd aandacht gevraagd voor de maximum snelheid van 30 km.

Weten wat mogelijk is bij u in de buurt? Kijk op www.participatiepunt.vvn.nl en kom samen in actie!