Op woensdag 16 maart 2022 wordt de verkiezing voor de gemeenteraad gehouden. Gemeente Borne is hiervoor op zoek naar verenigingen of stichtingen die 30 tellers kunnen leveren die de Bornse stemmen zullen gaan tellen. Als beloning krijgt de vereniging of stichting € 30,- netto, per teller.

De tellers moeten 18 jaar of ouder zijn. Het tellen van de stembiljetten vergt concentratie en fysieke inspanning. De vereniging zorgt voor één coördinator die het contact onderhoudt met de gemeente. De tellers (en reserves) krijgen vooraf een korte instructie. Op de verkiezingsdag moeten zij om 20.30 uur aanwezig zijn bij de stembureaus. De verwachting is dat de werkzaamheden tegen 24:00 uur klaar zijn. Als zich meerdere verenigingen/stichtingen aanmelden vindt er een loting plaats op 19 januari 2022 om 16.30 uur.

Aanmelden
Tot 24 december 2021 kunt u zich aanmelden via a.scheper@borne.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 14074.