Een bredere afweging van de belangen. Daarvoor heeft Borne samen met de 13 andere Twentse gemeenten gepleit. Met de verwachte verruiming van de maatregelen vanaf morgen, neemt het kabinet een voorzichtig risico als het gaat om de verspreiding van het virus. Iets meer lucht voor een aantal plekken in de samenleving, maar ook weer een flink beroep op de eerstelijns zorg.

Zoals in bericht van de Veiligheidsregio ook wordt benoemd is het vrij laten rondgaan van het virus nog niet de weg. Simpelweg omdat dat te grote gevolgen heeft. Opletten met en op elkaar blijft daarom belangrijk.

Ook in Borne zetten we ons in om naleefgedrag te stimuleren. Nogmaals roept burgemeester Jan Pierik inwoners op om ook zelf die verantwoordelijkheid te blijven nemen en veilige keuzes te maken. Ook qua handhaving blijven we gesprekken voeren en waarschuwen, ook de komende dagen. Excessen zijn voor niemand wenselijk. Blijf naar elkaar omkijken.

https://www.vrtwente.nl/actueel/twente-stimuleert-naleefgedrag/?fbclid=I...