Met de invoering van diftar betaalt u per 1 januari 2020 naast het basistarief van € 141,36 per jaar, alleen voor wat u echt gebruikt. De kosten voor wat u echt gebruikt (oftewel het aantal keer dat u uw restafval aanbiedt) verrekenen we het jaar daarop.

Voor 2020 worden de kosten, voor wat u echt heeft gebruikt, dus in 2021 verrekend. In 2020 betaalt u dus alleen het basistarief. In 2021 betaalt u vervolgens het basistarief voor dat jaar plus de afrekening van uw gebruik van 2020.

Tarieven voor bewoners met een restafvalcontainer

U betaalt het basistarief en € 4,25 per keer dat u de grijze restafvalcontainer van 140 liter aanbiedt. Voor de 240 liter container betaalt u €7,30 per keer.

Bijvoorbeeld: u heeft een 140 liter restafvalcontainer en biedt 8 keer per jaar aan, dan betaalt u 8 x € 4,25 voor het aantal ledigingen én het basistarief. In totaal betaalt u dan € 175,36 per jaar. Hieronder enkele rekenvoorbeelden:

140 liter restafvalcontainer
Aantal keren aanbieden      Basistarief en gebruik                 Totale kosten per jaar     
4 keer per jaar                         € 141,36 + € 17 (4 * € 4,25)              € 158,36
8 keer per jaar                         € 141,36 + € 34 (8 * € 4,25)              € 175,36
13 keer per jaar                       € 141,36 + € 55,25 (13 * € 4,25)       € 196,61
20 keer per jaar                       € 141,36 + € 85 (20 * € 4,25)            € 226,36

240 liter restafvalcontainer

Aantal keren aanbieden       Basistarief en gebruik                   Totale kosten per jaar
4 keer per jaar                          € 141,36 + € 29,20 (4 * € 7,30)          € 170,56
8 keer per jaar                          € 141,36 + € 58,4 (8 * € 7,30)            € 199,76
13 keer per jaar                        € 141,36 + € 94,90 (13 * € 7,30)        € 236,26
20 keer per jaar                        € 141,36 + € 146 (20 * € 7,30)           € 287,36

Tarieven voor bewoners die gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer

U betaalt het basistarief van € 141,36 per jaar en € 0,90 per keer dat u gebruikt maakt van een ondergrondse restafvalcontainer. Stel, u brengt 1 keer per week een restafvalzak naar de ondergrondse restafvalcontainer. Dan kost dat u het basistarief à € 141,36 + 52 x € 0,90 = € 188,16 per jaar. Hieronder enkele rekenvoorbeelden:

Ondergrondse restafvalcontainer

Aantal keren aanbieden      Basistarief en gebruik                           Totale kosten per jaar
Eens per twee weken              € 141,36 + € 23,40 (26 * € 0,90)               € 164,76
Elke week                                  € 141,36 + € 46,80 (52 * € 0,90)               € 188,16
twee keer per week                 € 141,36 + € 93,60 (104 * € 0,90)             € 234,96

Inwonersportaal

De afrekening van 2020 vindt pas plaats in 2021. Dit komt doordat we pas aan het eind van het jaar kunnen aflezen hoe vaak uw container geleegd is of hoe vaak u een zak heeft aangeboden bij een restafvalcontainer. In 2020 betaalt u dus alleen het nieuwe basistarief en pas in 2021 komen daar de kosten van de ledigingen van 2020 bij.

U kunt ook zelf bekijken hoe vaak u uw afval heeft aangeboden. Dit kan via www.twentemilieu.nl/inloggendiftar. Hier kunt u inloggen met uw postcode, huisnummer en afvalpasnummer.