Op 1 september ging de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente van start. Deze regeling biedt subsidie, netwerkvorming en coaching aan nieuw op te zetten initiatieven en de doorontwikkeling van bestaande creatieve broedplaatsen in de regio. De regeling blijkt zeer in trek want alleen al in de eerste week kwamen er tientallen aanvragen binnen uit heel Twente. Er kan nog worden ingediend maar de verwachting is dat het geld voor de eerste ronde snel ‘op’ is. Een tweede aanvraagronde start op 1 juni 2021. 

Op de eerste dag zijn er 48 aanvragen ingediend, waarmee zeer waarschijnlijk het plafondbudget voor de eerste termijn bereikt is. Het hoge aantal toont aan dat de regeling aan een behoefte voldoet; veel creatieven in Twente hebben plannen om het innovatieve klimaat verder te stimuleren.

Het beoordelingsproces duurt circa 13 weken. Daarna krijgen de aanvrager bericht of het plan subsidie en advies krijgt vanuit de regeling.  De volgende subsidieronde start op 1 juni 2021. Dan kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend. Meer info via https://www.twente.com/creatieve-broedplaatsen