Borne klimaat neutraal in 2050. Een wens vanuit de gemeente én de gemeenschap van Borne. Hoe kun je hier als inwoner aan bijdragen? Onder de noemer ‘Energie van Borne’ is het platform ‘Energie voor Borne’ ingericht op Borne Boeit. Inwoners kunnen hier informatie vinden, meepraten en meedenken.

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en in 2019 vertaald in een nationaal klimaatakkoord. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten hebben afgesproken om in 2030 de CO2 uitstoot (broeikasgas)met 49 procent te terug te brengen, ten opzichte van de CO2-uitstoot in 1990. In 2050 moet dit zijn teruggebracht naar minimaal 80-95 procent van 1990.

Energievisie

Om in 2050 een klimaat neutrale gemeenschap te zijn, wordt de energievisie gemaakt. Passend bij de toekomstvisie MijnBorne2030, gemaakt voor en door de gemeenschap, wordt deze opgesteld met de samenleving. Daarom werken maatschappelijke partners, inwoners en de gemeente in werkgroepen samen aan de gestelde opgaven. Dit gebeurt vanuit de pijlers: energie besparen, duurzaam opwekken en warmtetransitie. Om hier als inwoner van op de hoogte te blijven of om zelf te kunnen bijdragen is op Borne Boeit het platform ‘Energie van Borne’ ingericht.

Kijk voor meer informatie op www.borneboeit.nl/energie-van-borne.