In verband met de Coronacrisis is in Borne het paasvuur afgelast.
De organisatie van het paasvuur, de Folkloregroep Borne, heeft dat vanochtend in goed overleg met de gemeente besloten. Er is nu te veel onzekerheid of het bij elkaar komen van een grote groep mensen op 12 april wel verantwoord is. De gemeente gaat opdracht geven om het hout te verwijderen, zoals dat ook in vorige jaren gebeurde toen het paasvuur niet door kon gaan. De Folkloregroep zal na verwijdering van het hout meehelpen met de resterende schoonmaak van het terrein.