Medio december wordt de software OSV, waarmee kandidatenlijsten digitaal kunnen worden aangemaakt en uitgeprint, beschikbaar gesteld via de website van de Kiesraad www.kiesraad.nl.

De kandidatenlijsten kunnen op de dag van de kandidaatstelling, op 31 januari 2022, tussen 09.00 uur en 17.00 uur worden ingeleverd bij Bureau Verkiezingen van de gemeente Borne aan het Rheineplein 1.

De kandidatenlijsten en de bijbehorende bijlagen moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Maximaal 50 namen op de lijst.
  • Kandidaten moeten minimaal de leeftijd van 18 jaar bereiken in de zittingsperiode van de nieuwe raad.
  • Kandidaten moeten binnen de gemeentegrenzen wonen. Kandidaten van buiten de gemeente moeten een verklaring overleggen dat hij/zij voornemens is zich te vestigen in Borne voor de benoeming.
  • Diegene die de lijst inlevert, moet bevoegd zijn om aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen.
  • Een machtiging van de partij, aan de indiener van de lijst, om de naam van de partij boven de lijst te zetten.
  • Instemmingverklaringen van de kandidaten.
  • Van kandidaten die nu nog niet in de raad zitten, moet een kopie van het legitimatiebewijs worden bijgevoegd.
  • Op de lijst moet in ieder geval staan: de naam, voorletters en geboortedatum.
  • Op de lijst mag staan: aanduiding van de naam (junior, senior), achter de voorletters tussen haakjes de roepnaam en achter de voorletters/roepnaam het geslacht tussen haakjes (M/V).
  • Naamgebruik is toegestaan op de lijst.

In de week voorafgaand aan de kandidaatstelling kunt u eventueel ter voorcontrole de kandidatenlijsten digitaal en/ of op papier aanleveren bij het Bureau Verkiezingen. Het Bureau Verkiezingen is bereikbaar via 074-2558667 en via verkiezingen@borne.nl.