Bericht van de Bornse huisartsen

Het vaccineren tegen het coronavirus is begonnen!
Het doel van het vaccineren is om ziekte en sterfte door het coronavirus te voorkomen. Hierbij worden de groepen die het meest kwetsbaar zijn of het meeste risico lopen om besmet te worden als eerste gevaccineerd.

De eerste groepen patiënten en zorgmedewerkers zijn inmiddels vanuit de GGD gevaccineerd. En ook de huisartsen starten binnenkort met vaccineren.
We merken dat hier veel vragen over zijn en dat begrijpen we volledig. Ook voor ons zijn er nog veel onduidelijkheden.

Wat we wel weten is dat de organisatie van de corona-vaccinaties anders zal verlopen dan tijdens de griepvaccinaties. Dit heeft verschillende redenen waarvan de belangrijkste zijn:
1. Schaarste van vaccins. Er zijn nog te weinig vaccins beschikbaar in Nederland. Daarom zullen er steeds kleine groepen tegelijk gevaccineerd kunnen worden.
2. Niet alle vaccins zijn geschikt voor de gehele doelgroep. Het ene vaccin is meer geschikt voor de ene groep en een ander vaccin is meer geschikt voor een andere groep.
Dus wie wanneer gevaccineerd gaat worden is afhankelijk van welk vaccin, wanneer in welke hoeveelheid beschikbaar is.

Het is belangrijk te beseffen dat we als huisartsen geen enkele invloed hebben op de vaccinatiestrategie. Dat is een landelijk besluit en wordt bepaald door de overheid.
Zodra u aan de beurt bent zult u een oproep krijgen van uw huisarts of van de GGD. Dan hoort u ook waar u uw prik kunt halen.

Meer informatie over het corona-vaccin, maar ook over de organisatie rondom het vaccineren kunt u vinden op www.coronavaccinatie.nl of www.thuisarts.nl. Ook kunt u bellen met het landelijke informatienummer: 0800-1351.

We hopen op uw begrip.
We zullen het met z’n allen moeten doen, dus houd nog even vol!

De Bornse huisartsen