De coronacrisis zorgt voor een enorme druk in de zorg. In ziekenhuizen, bij huisartsen, de verpleeghuizen en ook in de thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning: alle zorgverleners zetten zich in om zoveel mogelijk mensen te kunnen blijven helpen. Ook u kunt een steentje bijdragen: Heb aandacht voor uw omgeving en help elkaar waar het kan!

Gemeente Borne heeft nauw contact met de zorgorganisaties die thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning bieden aan inwoners. De vele coronabesmettingen, maar ook uitval van medewerkers door ziekte of thuisquarantaine, maken dat er meer zorg nodig is. Zorgorganisaties kunnen daarom alleen doen wat écht nodig is. Dat kan betekenen dat de ondersteuning die inwoners nu thuis ontvangen, anders is dan ze gewend zijn.

Kijk naar elkaar om!
De gemeente heeft Wijkracht Borne gevraagd om in samenwerking met SIZ Borne (Stichting Informele Zorg) en vrijwilligers te ondersteunen. Ook u kunt uw steentje bijdragen. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we een beetje op elkaar letten en elkaar helpen waar het kan.

Is er iemand in uw omgeving de u kunt helpen? Doe bijvoorbeeld boodschappen of kook een extra maaltijd. Bied dat aan, door bijvoorbeeld een briefje in de bus te gooien of plaats een oproep op Facebook via CoronaHulpBorne. Of meld u bij Wijkracht www.wijkrachtborne.nl of SIZ www.siztwente.nl als vrijwilliger.

Wat u nog meer kunt doen:

  • Mijd de zorg niet: Bezorgd over uw gezondheid? Bel overdag de huisarts en wacht niet tot de avond- of weekenddienst.
  • Zorg goed voor uzelf: Ondersteun uw weerstand door gezond te eten, genoeg te slapen en regelmatig te bewegen.
  • Maak een plan: Wie kan u helpen als het nodig is? Praat ook met uw huisarts en naasten over welke zorg u wel of niet wilt ontvangen.

Samen kunnen we dit aan!