Door de coronacrisis is de druk op de zorg groot. Omdat het niet lukt om overal reguliere hulp te bieden, kunnen zorgorganisaties alleen doen wat écht nodig is. Dat kan betekenen dat ondersteuning die inwoners nu thuis ontvangen, anders is dan normaal. Zo kan het zijn dat een deel van de zorg of ondersteuning wordt uitgesteld of dat er minder uren zorg thuis wordt verleend.  

Het is belangrijk dat we oog en oor voor elkaar hebben en houden, juist in deze tijd. Kunt u met uw hulpvraag niet terecht bij iemand in uw directe omgeving? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onderstaande instanties. Dit kan en mag over van alles zijn. Schroom u vooral niet, want in Borne, Hertme en Zenderen staat niemand alleen!

-    Wijkracht Borne
Of het nu gaat om relatieproblemen, opvoedvragen, hulp bij de administratie, advies over gezond oud worden; de medewerkers van Wijkracht Borne staan voor u klaar. Het team bestaat uit verschillende deskundige medewerkers en vrijwilligers. Wijkracht Borne is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via (088) 945 5722 of via borne@wijkracht.nl. Meer informatie: www.wijkrachtborne.nl.

-    Mantelzorg
Behoefte aan een professioneel luisterend oor, advies of informatie? Steunpunt Mantelzorg Borne van SIZ (Stichting Informele Zorg) Twente is er voor alle mantelzorgers in Borne, Hertme en Zenderen via (085) 773 1720 of via info@siztwente.nl. Meer informatie: www.siztwente.nl.

-    Veilig Thuis
Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen voor advies en meldingen op werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis via www.veiligthuis.nl. Het telefoonnummer 0800-2000 is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Ook anoniem.

-    Gemeente Borne
Weet u niet goed bij wie u en waar u terecht kunt? Bel dan gerust met de gemeente, het sociaal domein is op werkdagen bereikbaar via 074 – 265 8500.

-    Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente
Maakt u zich zorgen om iemand? Denkt u dat deze persoon psychische hulp nodig heeft? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 053 487 6969. Het meldpunt onderzoekt of en welke hulp er nodig is. Buiten kantoortijden kan een melding worden gedaan via www.ggdtwente.nl.
Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Bel dan 112.

- De Luisterlijn
Praten lucht op. Wanneer u pijn heeft of ergens over piekert; op de momenten dat u zich alleen voelt of juist blij bent. Bellen met De Luisterlijn kan anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door. De hulp is vrijblijvend en anoniem. Bel 088 0767 000 voor een luisterend oor. Meer informatie www.deluisterlijn.nl.

Help elkaar waar het kan!
Naast hulp van bovenstaande instanties, kan iedereen z’n steentje bijdragen. Is er iemand in uw omgeving de u kunt helpen? Bied dat vooral aan! Doe bijvoorbeeld boodschappen of kook een extra maaltijd. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we een beetje op elkaar letten en elkaar helpen waar het kan. Ook kunt u zich melden als beschikbare vrijwilliger bij Wijkracht Borne of SIZ.  Samen kunnen we dit aan!

CoronaHulpBorne
Op Facebook is de groep CoronaHulpBorne aangemaakt, waarin inwoners van de gemeente Borne spontaan hulp aan elkaar aanbieden en waarop inwoners om hulp kunnen vragen. Kijk op Facebook op CoronaHulpBorne.