De gemeenteraad van Borne heeft dinsdagavond de Energievisie vastgesteld. Daarmee is de koers voor de energietransitie in Borne bepaald. In de Energievisie staat hoe iedereen in Borne energie gaat besparen, hoe en wanneer de gebouwde omgeving de komende dertig jaar overgaat van aardgas naar duurzame warmte en hoe we de elektriciteit duurzaam gaan opwekken. Daarmee is ook de bijdrage van Borne voor de RES Twente definitief: 17 GWh energie opwekking via zonnevelden en 3 GWh via zonnepanelen op grote daken. Borne sluit op dit moment windturbines op haar grondgebied uit, in afwachting van het proces om windlocaties op een aantal plekken in de regio te clusteren.

Bekijk het volledige bericht op de website van Energie van Borne.