Samen met negen andere Twentse gemeenten zet de gemeente Borne verdere stappen in de verduurzaming van energieverbruik. Vanaf 2021 wordt samen met de gemeenten Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Tubbergen en Wierden duurzaam opgewekte elektriciteit afgenomen van Twence.

De energie wordt o.a. gebruikt voor straatverlichting en verlichting van gemeentehuizen, bushaltes, zwembaden, sporthallen en scholen. In totaal gaat het om ruim 4.700 aansluitingen en ongeveer 36.000 MWh per jaar, vergelijkbaar met het energieverbruik van ongeveer 12.850 huishoudens.

Woensdag 9 september is de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd en ondertekend. Hiermee wordt de productie van in de Twentse regio opgewekte duurzame energie aangejaagd. Dit stimuleert de innovatie en arbeidsmarkt en inwoners kunnen meeprofiteren.

Twence directeur Marc Kapteijn: “De energietransitie is in volle gang. Twence kan en wil hierin een actieve bijdrage leveren. In de komende vijf jaar willen we ook minimaal 50% van het aardgasverbruik van de deelnemende gemeenten als groengas opwekken. Daarnaast willen we 50% van het elektriciteitsverbruik duurzaam op gaan wekken via zon- en windprojecten bij de deelnemende partijen.”

Kijk voor meer informatie www.energievanborne.nl.