Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zorgt de eikenprocessierups weer voor overlast. Aanvankelijk bleef de overlast beperkt tot het zuiden van Nederland, maar inmiddels is het een landelijk probleem geworden. Ook in de gemeente Borne is de overlast groot en vooral door de toename van het aantal eikenprocessierupsen in 2019, is het beheersen van de overlast noodzakelijk geworden. Gemeente Borne ziet de overlast van de eikenprocessierups als een gezondheidsprobleem en zet daarom actief in op de bestrijding van de rups. Dat heeft het college dinsdag 11 februari vastgesteld in het Beheersplan Eikenprocessierups 2020.

In het beheersplan is opgenomen dat in 2020 de eikenprocessierups preventief wordt bestreden in woongebieden binnen de gemeente Borne.  Het preventief bestrijden van de eikenprocessierups is het doden van de rupsen, nog voordat brandharen zijn ontwikkeld.

Biologisch preparaat
In aandachtsgebieden rond scholen en sportvelden wordt de eikenprocessierups bestreden met een biologisch preparaat. Dit preparaat wordt in het voorjaar tot in de toppen van de bomen aangebracht. Het middel hecht zich op het blad en de eikenprocessierups die ervan eet, krijgt bacteriën binnen en sterft.

Nematoden
Overige eiken in de woongebieden worden bestreden met nematoden. Met nematoden worden aaltjes (kleine wormen die een voor rupsen dodelijke bacterie met zich meedragen) in het vroege voorjaar (wanneer de eikenprocessierupsen net uit de eipakketten zijn gekomen) tot in de toppen van de bomen gespoten. Na het aanbrengen in de bomen dringen de aaltjes via de lichaamsopeningen de rupsen binnen waarna deze zullen sterven.

Curatief bestrijden
Eventuele nesten die ondanks de preventieve bestrijding ontstaan, worden weggezogen. In de gebieden waar mensen minder frequent verblijven, wordt de eikenprocessierups alleen curatief bestreden door de (nesten van) eikenprocessierupsen weg te zuigen.

Het effect van de preventieve bestrijding wordt nauwkeurig gemonitord en ook de eiken buiten de woongebieden worden wekelijks gecontroleerd op de ontwikkeling van de eikenprocessierups. Hierdoor kunnen de beginnende nesten snel worden verwijderd.

Lange termijn
Naast de bestrijding van de eikenprocessierups  worden ook maatregelen genomen om de overlast van de eikenprocessierups op lange termijn te beheersen. Maatregelen die gaan over het omvormen van de openbare ruimte, zoals verminderen van het aantal eiken, het verruigen van het openbaar groen, het toepassen van specifieke waardplanten en het bieden van voldoende nestgelegenheid voor de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Hierdoor zal op termijn een natuurlijke balans ontstaan, waardoor de overlast afneemt.

2019
In 2019 is preventief bestrijden alleen toegepast rond sportpark ’t Wooldrik. De preventieve bestrijding heeft geleid tot goede resultaten en de overlast is beperkt gebleven tot enkele nesten. In de rest van de gemeente is de eikenprocessierups curatief bestreden, door de nesten weg te zuigen. Gebleken is echter dat met het wegzuigen van de eikenprocessierups de overlast onvoldoende kan worden beheerst.

Verwachtingen 2020
Ondanks de preventieve aanpak in 2020 is het met de huidige beschikbare bestrijdingsmiddelen niet mogelijk om de overlast geheel weg te nemen. Wel kan de mate van overlast worden verminderd. “2020 zal in vele opzichten een overgangsjaar zijn naar meer het onder controle krijgen van de plaag. Daar zetten we, gezien de noodzaak, groots op in.”, aldus wethouder Michel Kotteman.

In maart wordt begonnen met de eerste werkzaamheden. Hierover wordt t.z.t. verder gecommuniceerd.