In Borne werken werkgroepen aan opgaven binnen de energietransitie. Een van die werkgroepen kijkt naar (on)mogelijkheden van grootschalige opwek van duurzame stroom en zoekt op dinsdag 11 februari meedenkers.

Kansenkaart
Een onafhankelijk  adviesbureau brengt in kaart waar kansrijke gebieden voor zon- en windenergie zijn op basis van feitelijke informatie. Zijn er bijvoorbeeld natuurgebieden die we (moeten) uitsluiten? Zijn er wettelijke beperkingen waardoor grootschalige opwek op bepaalde locaties niet kan? Als die kansrijke gebieden in beeld zijn gebracht, is het belangrijk een duidelijk toetsingskader te hanteren waaraan ontwikkelinitiatieven moeten voldoen.

Toetsingskader
Bij het maken van het toetsingskader voor initiatieven om windmolens of zonneparken aan te leggen, willen we graag zoveel mogelijk input van ‘meedenkers’. Help dinsdag 11 februari van 19.30 tot 21.00 uur in het Kulturhus mee het toetsingskader te maken dat we kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Aanmelden kan via duurzaam@borne.nl.

Platform
Zoek je hulp bij verduurzamen of wil je weten hoe Borne omgaat met het maken van een warmtevisie voor dorpen en wijken? Blijf op de hoogte via het platform op Borne Boeit: www.borneboeit.nl/energie-van-borne.