Vanaf deze week verstuurd GBTwente de aanslagen gemeentelijke belastingen. U vindt de aanslag gemeentelijke belastingen eind februari in uw Berichtenbox van MijnOverheid of per post in uw brievenbus.

Dit jaar ziet de aanslag er wat anders uit. GBTwente wil gemeentelijke belastingen persoonlijk en begrijpelijk maken. Daarom heeft GBTwente, met hulp van inwoners uit het verzorgingsgebied, het uiterlijk van onze aanslag vernieuwd. Aan de inhoud is niets veranderd. U ontvangt nog steeds een aanslag voor alle belastingsoorten die voor u gelden.

Heeft u vragen over de aanslag of klopt er iets niet? Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen of klopt er iets niet? Neem dan contact op met GBTwente. Zij helpen u graag. Samen met u bekijken ze de aanslag en helpen u bij eventuele vervolgstappen. U vindt de contactgegevens van GBTwente op de aanslag.

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u binnen twee stappen snel, makkelijk en gratis bezwaar maken via GBTwente. U ontvangt hierover een brief van GBTwente met een unieke QR-code.

Bent u op zoek naar meer informatie? Dan kunt u kijkje nemen op de Veelgestelde vragen pagina van GBTwente via www.gbtwente.nl. Verder kunt u diverse zaken regelen in het digitaal loket door in te loggen op www.mijn.gbtwente.nl.