Het coronavirus leidt tot veel vragen. Allerlei organisaties werken samen om nieuwe besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Op deze pagina delen we praktische informatie over de gevolgen van de landelijke maatregelen voor de gemeente Borne. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.

Aangescherpte maatregelen
Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De belangrijkste maatregelen:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis: Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of als je aan iemand zorg verleent.
  • Blijf thuis als je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts: Heb je koorts? Dan blijven ook je huisgenoten thuis. Met uitzondering van mensen in cruciale beroepen en vitale processen.
  • Alle bijeenkomsten en evenementen worden afgelast tot 1 juni: Ook bij minder dan 100 bezoekers.  
  • Kappers, nagelsalons en schoonheidsspecialisten sluiten tot en met 6 april: Dit geldt ook voor andere zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging.

Eerder afgekondige maatregelen blijven van kracht. De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn.

Meer informatie en een volledig overzicht (van de gevolgen) van de aanvullende maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maatregelen ondernemers

Op 17 maart kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan om bedrijven en ondernemers te ondersteunen. Lees daarover meer op deze pagina.

Tijdelijke inkomensondersteuning voor zzp’ers
Wordt u als zzp’er zwaar getroffen door de coronacrisis? Dan kunt u een beroep doen op de nieuwe maatregel ‘tijdelijke inkomensondersteuning’. Alle relevante informatie hierover vindt u via de site van ROZ.

De gemeente is verantwoordelijk voor deze tijdelijke regeling die ROZ uitvoert namens 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek. U kunt een aanvraagformulier aanvragen via het contactformulier www.rozgroep.nl/contact. ROZ houdt u vervolgens op de hoogte van de laatste informatie en stuurt u een link naar het aanvraagformulier.

Andere maatregelen via KvK Ondernemersplein
Over andere door het kabinet aangekondigde maatregelen (zoals de compensatieregeling van € 4.000 en andere belastingmaatregelen) kunt u informatie vinden op de site van het ondernemersplein van de KvK.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Houd afstand van elkaar!

We begrijpen dat er op dit moment voor iedereen weinig te doen is. Scholen zijn gesloten, activiteiten van (sport)verenigingen zijn gecanceld en de horeca zit dicht. Dit zijn uitzonderlijke maatregelen om fysiek contact te beperken, die moeten we serieus nemen.

We willen jullie daarom vragen om niet in te grote groepen bij elkaar te komen. Ga gerust naar buiten, dat is juist goed. Maar spreek met een niet te grote groep af en houd voldoende afstand van elkaar. Dit vermindert de kans om besmet te raken. We hebben jullie hulp nodig om het virus zo goed mogelijk in te dammen.  Belangrijk: het virus verspreidt zichzelf niet, jij die afspreekt met anderen, verspreidt het virus.
Spreek niet meer in groepen af en houd voortdurend afstand van elkaar. Hiermee kunnen we zo goed mogelijk samen het virus indammen. Iedereens hulp is noodzakelijk. Denk na en ontmoet elkaar online. Alvast bedankt voor jullie support hierbij.

Animaties kinderen en jeugd
Om bewustwording en begrip te krijgen onder de jongeren, heeft gemeente Borne de volgende animaties ingezet:

Basisschoolleerlingen

Jeugd 12+
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corona in begrijpelijke taal

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan alle informatie over het coronavirus best veel en complex zijn. Voor deze mensen is er de animatie in begrijpelijke taal. Zodat ook zij kunnen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Bekijk hier de animatie

Bekijk ook de filmpjes over afstand bewaren.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca en sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.  Op maandag 16 maart is hieraan toegevoegd: bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten). Lees verder op de website van de Rijksoverheid.

De al eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Noodverordening Corona; wat mag wel, wat niet?
De plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Twente, Arjen Gerritsen, heeft donderdag 26 maart de aangescherpte noodverordening ondertekend. Met deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de aangescherpte maatregelen met betrekking tot samenkomsten, evenementen en contactberoepen die op 23 maart door het kabinet zijn afgekondigd. De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dienstverlening gemeentelijke organisatie blijft zoveel mogelijk doorlopen

Op advies van de Rijksoverheid heeft de gemeente Borne besloten om haar medewerkers indien mogelijk tot en met 6 april thuis te laten werken. Om zoveel als kan de gezondheid van u en onze medewerkers in acht te nemen, kunt u op afspraak terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis.

Publieksbalie op afspraak open voor noodzakelijke zaken  
U kunt alleen nog voor noodzakelijke zaken met een afspraak terecht bij de balies van de gemeente. Een afspraak maken kan via https://afspraken.borne.nl/internetafspraken. Is het niet noodzakelijk om langs te komen? Of heeft u klachten als verkoudheid of hoesten (al dan niet i.c.m. koorts)? Stel uw bezoek dan uit. Veel zaken kunt u digitaal regelen via www.borne.nl of telefonisch via 14 074.

Huisbezoeken
In verband met de genomen maatregelen betreffende het coronavirus houden ook de Wmo- en jeugdconsulenten zich aan de landelijke richtlijnen. Dit betekent dat zij telefonisch met u afstemmen en dat huisbezoeken niet doorgaan.

Voor jeugd- en Wmo-vragen kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen via T. (074) 2658 500.

Sporthallen, gymzalen, zwembad en dierenparkjes
De gemeentelijke sporthallen en gymzalen zijn gesloten. Ook het zwembad en de dierenparkjes in Borne blijven tot en met 6 april gesloten. Dit in verband met de maatregel om sociale contacten te vermijden.

Afvalinzameling
De afvalinzameling gaat voorlopig gewoon door. Mochten hier wijzigingen in komen, dan vindt u dat op deze pagina.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Evenementen

Voor evenementen volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid. Alle evenementen tot en met 1 juni worden afgelast.

Paasvuren
In verband met de Coronacrisis is in Borne het paasvuur afgelast. De organisatie van het paasvuur, de Folkloregroep Borne, heeft dat in goed overleg met de gemeente besloten. Er is nu te veel onzekerheid of het bij elkaar komen van een grote groep mensen op 12 april wel verantwoord is. De gemeente gaat opdracht geven om het hout te verwijderen, zoals dat ook in vorige jaren gebeurde toen het paasvuur niet door kon gaan. De Folkloregroep zal na verwijdering van het hout meehelpen met de resterende schoonmaak van het terrein.

Activiteiten 75 jaar bevrijding
Alle activiteiten rondom 75 jaar bevrijding die t/m 6 april gepland staan gaan niet door. Het is nu nog onduidelijk of de andere activiteiten daarna wel of niet doorgaan. Mochten wij hier meer informatie over hebben dan plaatsen wij dat op deze pagina.

Koningsdag
Ook het Oranje comité heeft de beslissing genomen dat de activiteiten rond koningsdag op 26 en 27 april niet doorgaan. Een belangrijke reden is het gegeven dat allerlei repetities al niet meer kunnen plaatsvinden of onder grote druk staan.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maatschappelijke organisaties, instellingen en ondernemers


Scholen en kinderdagverblijven

Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Ouders of verzorgenden die een cruciaal beroep hebben kunnen nog wel terecht bij scholen en kinderdagverblijven. Het gaat hierbij om functies die op dit moment onmisbaar zijn. Een overzicht van beroepen die hieronder vallen vindt u op de website van Rijksoverheid. Ook biedt de rijksoverheid antwoorden op veelgestelde vragen betreffende onderwijs en op veelgestelde vragen als het gaat om kinderopvang.
Lees hierover meer op deze pagina.

Mocht uw vraag niet via bovenstaande bronnen beantwoord worden, dan kunt u contact opnemen met uw school, kinderopvang of gastouderbureau. Hebben zij geen antwoord op uw vraag, bel dan de gemeente Borne via T. (074) 26 58 686.

Veilige omgeving
Soms is het voor de veiligheid van een kind beter om opgevangen te worden in de noodopvang onder voorwaarde is dat mogelijk bij de kinderopvang of op school. Alleen de jeugdconsulenten van de gemeente kunnen dit regelen. Zij zijn hiervoor bereikbaar via (074) 26 58 500.

Voor zaken rondom veiligheid, kindermishandeling en huiselijk geweld, die niet kunnen wachten tot een volgende werkdag, kunt u contact op nemen met Veilig Thuis Twente via tel. (0800) 2000.

Onderwijs op afstand
Op dit moment dienen kinderen thuis onderwijs op afstand te volgen. Dit betekent dat kinderen van hun school lespakketten hebben meegekregen of in een digitale omgeving opdrachten en instructies ontvangen.

Krijgt uw kind digitaal onderwijs en beschikt u niet over een laptop, computer of tablet? Neem dan contact op met de school van uw kind. Zij zoeken met u naar een oplossing.

Wijkracht
Wijkracht Borne is tot 6 april per telefoon T. (088)  945 5722 of via email: borne@wijkracht.nl bereikbaar.  Het zal niet voor iedereen eenvoudig zijn om hulp te vragen. Schroom daarom niet om u te melden als u vragen heeft! 

Mantelzorg SIZ
Tot 6 april werkt Lenneke Herben, mantelzorgconsulent SIZ in Borne vanuit huis. Maar ook vanuit huis kan zij er voor u zijn. U kunt haar bereiken via email: l.herben@siztwente.nl). Laat het weten als u of een andere mantelzorger extra aandacht nodig heeft. Of als praktische zaken opgelost moeten worden. Samen komen we er wel!

Stichting Zelfregieteam Borne
Wij hebben onze activiteiten gestaakt en het inloophuis is gesloten. Voor ondersteuning of een luisterend oor zijn wij bereikbaar via T. (06) 4744 8500 of zoek contact met de Luisterlijn www.delijsterlijn.nl of T. 0900 – 0767. Als het echt nodig is, kunt u een afspraak maken om fysiek met ons in gesprek te gaan (met inachtneming van de regels van de overheid).  

Buurtbussen

Vanwege het coronavirus rijdt de buurtbus in Borne niet: https://buurtbusborne.nl/2020/03/15/corona-virus/.

Horeca

Eet- en drinkgelegenheden sluiten tot en met maandag 6 april. Er komen vragen binnen van ondernemers over verschillende zaken met betrekking tot de landelijke maatregelen. Ons advies is om contact op te nemen met de eigen brancheorganisatie. Zij zijn op de hoogte van de meest actuele informatie en de gevolgen hiervan.

Rode Kruis: hulplijn voor kwetsbaren
Het Rode Kruis heeft een Hulplijn geopend voor ouderen en zieken. Mensen die een luisterend oor, advies of extra hulp nodig hebben omdat ze in quarantaine of thuisisolatie zitten kunnen bellen met (070) 4455 888.

Handige telefoonnummers:

Corona publieksinformatienummer:

0800-1351

Dagelijks kun je tussen 08.00 en 22.00 uur bellen met een landelijk publieksinformatienummer over Corona. Als het erg druk is, hoor je een keuzemenu waarin je al antwoord krijgt op de meest gestelde vragen. Die automatische antwoorden krijg je ook te horen na 22.00 uur.

•    Voor (medische) vragen en richtlijnen: RIVM: 0800-1351
•    Voor een luisterend oor: de Luisterlijn (24/7 bereikbaar): 0900-0767 (normaal tarief) of chat via deluisterlijn.nl.
•    Voor (praktische) hulpvragen: Rode Kruis Hulplijn: 070-4455 888
•    Voor online en digitale vragen: Helpdesk Welkom Online: 088-344 2000 Of op uw website: Hulp nodig? Zoek contact!

Over de Luisterlijn: De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen onze 1.500 vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. Met jaarlijks bijna 500.000 oproepen, en ca. 300.000 gesprekken, is de Luisterlijn al meer dan 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die met goed opgeleide vrijwilligers sociale en emotionele steun op afstand biedt.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Initiatieven
In Borne ontstaan spontaan initiatieven om iets voor een ander te betekenen. Acties voor eenzame ouderen, hulp bij opvang van kinderen etc.
Lees daarover meer in de pagina Meedoen: