Het coronavirus is heeft flinke gevolgen voor ondernemers. Om hen te ondersteunen bied gemeente Borne diverse regelingen:

Tweede tijdelijke subsidieregeling coronacompensatie voor organisaties
De regeling is bedoeld om organisaties, die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken, te ondersteunen. Daarnaast is de regeling bedoeld om organisaties te ondersteunen die (extra) maatschappelijke activiteiten ontplooien of organiseren om de effecten van Covid-19 voor inwoners te beperken. Maar ook ontstane achterstanden willen wegwerken en/of de maatschappelijke participatie verder willen versterken.
Meer informatie is te vinden op deze pagina.