Het College van de gemeente Borne heeft de Energievisie vastgesteld. Op 25 mei a.s. beslist de gemeenteraad uiteindelijk over de Energievisie. Dan wordt de richting naar energiebesparing, aardgasvrij en het duurzaam opwekken van energie definitief. Inwoners kunnen op 18 mei nog inspreken tijdens het politiek beraad. Afgelopen maanden hebben inwoners en organisaties verschillende zienswijzen ingediend en deze zijn waar mogelijk verwerkt in de Energievisie.

Kijk voor meer informatie op de website van Energie van Borne.