Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes is maandag 23 augustus gestart met BSO+, buitenschoolse opvang voor kinderen uit de gemeente Borne met een extra zorgvraag.

Kinderen, in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, kunnen vanuit de basisschool naar de buitenschoolse opvang (BSO). Veel werkende ouders maken gebruik van de buitenschoolse opvang, waarvoor ouders via de belastingdienst een bijdrage kunnen vragen in de kosten van de kinderopvang.

Extra zorgvraag
Er zijn echter ook kinderen met een extra zorgvraag die geen gebruik kunnen maken van de reguliere buitenschoolse opvang. Omdat de reguliere BSO niet passend is voor deze kinderen omdat ze bijvoorbeeld te veel prikkels ervaren. Dit kan zijn vanwege drukte of te grote groepen of omdat ze extra begeleiding vragen om in een groep te kunnen functioneren.

Jeugdhulp
Ouders van kinderen met een extra zorgvraag kunnen via jeugdhulp passende naschoolse opvang aanvragen. Eerder werden de kinderen alleen naar jeugdhulpaanbieders verwezen, zoals zorgboerderijen. Om te organiseren dat zoveel mogelijk kinderen kunnen meedoen aan reguliere voorzieningen, is BSO+ in het leven geroepen. Door middel van een vergoeding van de gemeente voor de extra begeleiding, worden reguliere kinderopvangorganisaties extra gefaciliteerd. De gemeente bespaart hiermee op de uitgaven voor jeugdhulp.

Kleinere groepen
Bij BSO+ wordt uitgegaan van kleinere groepen, ongeveer 6 à 7 kinderen per pedagogisch medewerker. De groepsgrootte in de reguliere BSO is voor kinderen van 4 tot 7 jaar 1 pedagogisch medewerker per 10 kinderen. Voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar is dit 1 pedagogische medewerker per 12 kinderen. Daarnaast moet de pedagogisch medewerker voor een plus-groep een ervaren geschoolde pedagogisch medewerker zijn met affiniteit voor zorgkinderen. Ook moet de medewerker voldoen aan het gestelde competentie profiel voor BSO+.

De Drie Biggetjes in Hertme voldoet aan deze voorwaarden en is hiermee het eerste kinderdagverblijf in de gemeente dat is gestart met BSO+.