Eind januari heeft het college uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van de Bornse gemeenschap en de opgaven waar we samen voor staan.

De gemeenteraad heeft vorig jaar, bij de algemene beschouwingen, uitgesproken om te blijven uitgaan van een zelfstandige en financieel gezonde gemeente die blijft investeren in de toekomst van de Bornse gemeenschap. Tegelijkertijd zijn er ook onzekerheden, waaronder de gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeenschap.

Daarom zal de gemeenteraad de ambities tegen het licht houden in een aantal (extra) bijeenkomsten. Deze zijn openbaar en digitaal te volgen. In de bijgevoegde procesbrief staat de planning daarvan. Er is ook mogelijkheid om in te spreken.

Kijk voor alle informatie over het hoe en wanneer ook op de website van de gemeenteraad.