Vanaf maandag 15 februari wordt de inzameling van verpakkingen- en restafval door Twente Milieu weer gestart.

Volgende week komt Twente Milieu weer gewoon op de geplande dag uw verpakkingen- of restafvalcontainer aan huis legen. Dus zoals de afvalkalender aangeeft. Daarnaast wordt uw verpakkingen- of restafvalcontainer die afgelopen week geleegd zou worden, alsnog volgende week geleegd. Zet uw container op dezelfde dag als u gewend bent aan straat.

Nog geen inzameling van gft-afval
Gft- en papiercontainers die afgelopen week en aankomende week (15-19 februari) geleegd (zouden) worden, worden niet geleegd. Twente Milieu komt hiervoor de eerstvolgende inzamelronde weer bij u langs. Kijk daarvoor op uw afvalkalender. Deze keuze is gemaakt om voldoende medewerkers en voertuigen vrij te hebben voor de inzameling van rest- en verpakkingenafval. Dit omdat het aanbod van gft-afval in de winter vaak minder is en vaak zit vastgevroren in de container.

Kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl/winterweer en houd uw persoonlijke afvalkalender in de gaten. Deze vindt u in de gratis app van Twente Milieu en op www.twentemilieu.nl.