Als u te laat bent met betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u een aanmaning. GBTwente heeft aanmaningen verstuurd met datum (dagtekening) 22 mei 2021. Ook zijn alle betalingen tot en met 17 mei 2021 bijgewerkt. Heeft u voor deze datum betaald? Dan worden de aanmaning en de bijbehorende kosten automatisch aangepast. Heeft u nog niet betaald? Lees dan verder wat u nu kunt doen.

Wat kunt u nu doen?
U kunt, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, op drie manieren betalen. Hieronder leest u per mogelijkheid of dit voor u geldt en hoe u dit doet.

1.    In één keer betalen
U kunt het openstaande bedrag in één keer betalen. Dit doet u door het bedrag over te maken aan GBTwente op rekeningnummer NL72 BNGH 0285 1412 28. U kunt ook via iDEAL betalen met een QR-code (dit kan alleen wanneer op uw aanslag een QR-code staat). Let op: vermeld bij uw betaling altijd uw aanslagnummer.

2.    Betalen in termijnen
Heeft u wat langer de tijd nodig om het openstaande bedrag te betalen? Dan kunt u het bedrag in termijnen betalen. Dit kan door automatisch betalen in termijnen of door een betaalafspraak te maken.
•    Automatisch betalen in termijnen
Dit kunt u zelf regelen via het digitaal loket Mijn GBTwente. Login met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat. Het bedrag wordt dan in maandelijkse termijnen automatisch van uw rekening afgeschreven. De laatste betaaltermijn is december 2021. Voor de gemeente Borne is de laatste termijn oktober 2021. Nadat u de machtiging heeft afgegeven ontvangt u een bevestiging van uw bank.
•    Betaalafspraak maken
Vraag een betaalafspraak aan via het digitaal loket Mijn GBTwente. U maakt dan een afspraak over het zelf in delen betalen van uw aanslag. Het aantal delen is afhankelijk van de soort belasting. Maximaal betaalt u dan in 4 gelijke delen. Voor een naheffingsaanslag parkeren en leges kunt u geen betaalafspraak maken.

3.    Maatwerkafpraak maken
Bent u ondernemer en financieel geraakt door het coronavirus en de coronamaatregelen? Lukt het u niet om op tijd te betalen en wilt u een afspraak die precies aansluit op uw situatie (maatwerkafspraak)? Vul dan het formulier op onze website in. Nadat wij uw formulier ontvangen neemt een van onze collega's contact met u op. Samen met u kijken we naar een passende oplossing voor uw openstaande aanslag(en).

Heeft u geen aanslag ontvangen?
Heeft u geen aanslag per post ontvangen? Veel van onze inwoners zijn aangemeld bij MijnOverheid. Uw aanslag wordt dan niet per post verstuurd maar digitaal. Bekijk hiervoor uw Berichtenbox van MijnOverheid.
 
Kunt u nog kwijtschelding aanvragen?
Hebt u een laag (gezins)inkomen en denkt u dat u voor kwijtschelding in aanmerking komt? Dan kunt u digitaal kwijtschelding aanvragen. Login met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat. Zorg dat u de bewijsstukken digitaal klaar heeft staan.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen of zoekt u meer informatie? Op de website van GBTwente vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.