Update 10/9: Er is veel belangstelling ontstaan n.a.v. onderstaande oproep. Inmiddels hebben alle bloemzaden een mooie bestemming gekregen. Het is daarom niet meer mogelijk hiervoor een aanvraag te doen.

Grondeigenaar in het buitengebied en de biodiversiteit op uw land bevorderen? Gemeente Borne stelt nog zo’n 4000m2 aan bloemzaden beschikbaar.

Eerder is in juni al een deel van de bloemzaden verdeeld, n.a.v. een motie in de gemeenteraad om de biodiversiteit te bevorderen.

Zaaigoed kan worden aangevraagd via groen@borne.nl.