Nieuws

Van

Tot en met

Burgerlijke stand november 2019

GEBOORTE:
•    Jip June d.v. T.J. Wouters en L.C. Onland
•    Romée Petri d.v. M. Rouhof en K.J. Veening
•    Douwe z.v. D.B. Franke en J. Grootenhaar
•    Fenne d.v. J.L.

Doet u mee met de boevenjacht?

Het herkennen en melden van een verdachte situatie is niet altijd even eenvoudig. Mensen weten soms niet precies wat een verdachte situatie is en wanneer, waarvoor en op welk nummer ze de politie

Zelf uw WOZ-waarde controleren

Eigenaren van woningen (natuurlijke personen) in onze gemeente kunnen hun voorlopige WOZ-waarde controleren. Dit jaar kan dat vanaf maandag 25 november tot maandag 9 december. Alleen

Masterplan Bornsche Maten geactualiseerd

In 2004 is het Masterplan Bornsche Maten vastgesteld. Door nieuwe ontwikkelingen zoals plangrenswijziging, gewijzigd beleid, verandering in de ontsluitingsstructuur en aanpassing van het

Zorgverzekering voor mensen met laag inkomen

Deze tijd van het jaar kunt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u kiezen voor een collectieve verzekering bij Menzis. Deze zorgverzekering heet ‘

Cultuuravond Borne: Iedereen doet mee!

Op donderdag 21 november vindt de volgende Cultuuravond Borne plaats. Deze bijeenkomst staat in het teken van de verbinding van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente Borne met inwoners die

Klimaateffecten voor Twente in kaart gebracht

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor. Om hier goed op voorbereid te zijn is in Twente een klimaatatlas samengesteld dat de verwachte

Snel hulp bij financiële problemen

Gemeente Borne is gestart met een pilot ‘Vroeg eropaf’ waarbij inwoners van Borne met financiële problemen al in een vroeg stadium hulp kunnen krijgen. De gemeente wil zo snel mogelijk in contact