martin_velten
Wethouder (3e locoburgemeester)

M.J. (Martin) Velten (Borne Nu)
m.velten@borne.nl

 

 

 

Portefeuille

Onderdelen van de portefeuille

Bestuurlijk coördinator van thema’s, onder meer uit raads- en coalitieakkoord

Bestuurlijk opdrachtgever voor bestaande en toekomstige (strategische) projecten

Mobiliteit

Verkeer en vervoer

Spoorveiligheid *

Totaalvisie

Knip in de N743

Fietsers en voetgangers

Spoorveiligheid *

Verbindingsweg met spooronderdoorgang

Fietssnelweg F35

Wonen

Volkshuisvesting

Wonen

Bornsche Maten

Maatschappelijke participatie

WMO

Jeugdhulp

Transformatie-agenda

 

Gezondheid

Publieke gezondheid

 

 

Cultuur

Kunst en cultuur

Cultuuragenda

 

*) Het onderdeel spoorveiligheid, met inbegrip  van geluid, trillingen en verkeer, is uit integrale veiligheid gehaald en onder gebracht in de portefeuille van wethouder Velten. Rampen en zware ongevallen en vervoer gevaarlijke stoffen blijft onderdeel van de portefeuille van burgemeester Pierik.
 

Nevenfuncties

Nevenfuncties als bestuurder (onbezoldigd):

  • Bestuurslid Organisatie voor Zorg en Jeugd Twente (OZJT)
  • Lid adviescommissie Cogas Cultuurfonds

Nevenfuncties op persoonlijke titel

  • Pennningmeester Stichting Zelfregieteam Borne (onbezoldigd)