Wethouder 

M. (Michael) Geerdink (CDA)
m.geerdink@borne.nl

 

 

 

 

Programma

 

Onderdelen van de portefeuille

1. Wonen en leven

 

Wijk- en dorpsraden

 

 1. Wonen en bouwen

Bouwen buiten de bebouwde kom

 

 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Agrarische zaken

Omgevingsvisie/wet

 

1.4 Openbare ruimte

Beheer openbare ruimte (groen)

 1. Duurzame toekomst

 

Groene duurzaamheid

 

 1. Energietransitie

Programma energietransitie

Programma duurzaamheid

Project Wensink Zuid warmtenet

 

 1. Circulaire economie

Afvalinzameling

 

 1. Klimaatadaptie

Beleid en projecten

 1. Inclusieve samenleving
 1. Voorzieningen en ondersteuning

WMO taken

Transformatie

Inclusie

Publieke gezondheid

 

 1. Maatschappelijke opvang en wonen

Beschermd wonen

 

3.4. Jeugd

Jeugdwet

Transformatie

 1. Bestuur en samenleving

4.2. Participatie en communicatie

Communicatiebeleid

Burgerparticipatiebeleid

Nevenactiviteiten 

 • Tot 1 augustus 2022 in dienst van Nieuwe Stroom (bezoldigd).