Lid commissie advisering bezwaarschriften

Borne is een vitale, leefbare en zelfstandige gemeenschap met een eigen identiteit binnen de Twentse samenleving. Samen met de kerkdorpen Hertme en Zenderen telt de gemeente ruim 23.000 inwoners. Borne is volop in ontwikkeling, niet alleen binnen de eigen gemeentegrenzen maar ook in regioverband.

Commissie advisering bezwaarschriften
De gemeente Borne heeft een commissie advisering bezwaarschriften die bevoegd is te adviseren over de afhandeling van bezwaarschriften op alle terreinen, met uitzondering van bezwaarschriften die zijn ingediend op grond van belastingwetgeving, de Wet waardering onroerende zaken en regelingen op het gebied van de rechtspositie van ambtenaren. De commissie, die ondersteund wordt door twee ambtelijke secretarissen, vergadert gemiddeld één keer per drie weken op maandag en/of donderdag vanaf 16:00 uur. De commissieleden zijn algemeen inzetbaar. Wegens het aftreden van een van de leden, is de gemeente Borne per 1 mei 2019 op zoek naar een:

lid voor de commissie advisering bezwaarschriften

Profiel

  • minimaal een HBO werk- en denkniveau;
  • inhoudelijke kennis van het algemeen bestuursrecht;
  • kennis en/of ervaring op het gebied van de Participatiewet is vereist;
  • kennis en/of ervaring op het gebied van de omgevingswetgeving, de Jeugdwet en de Wmo is een pré;
  • affiniteit en ervaring met het functioneren van het lokaal bestuur;
  • gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen;
  • in staat zijn tot het maken van een goede belangenafweging en het vormen van een onafhankelijk oordeel;
  • analyserend vermogen en een oplossingsgerichte instelling;
  • beschikken over een brede maatschappelijke betrokkenheid;
  • geen binding hebben met of betrokken zijn bij het gemeentebestuur van Borne en niet woonachtig in Borne.

Vergoeding 
De vastgestelde vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van de vergadering bedraagt € 159,82 per vergadering en de reiskostenvergoeding bedraagt € 0,37 per kilometer.

Procedure
U kunt uw sollicitatiebrief en CV tot uiterlijk 17 maart 2019 indienen. Uw sollicitatie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne, ter attentie van Mirjam ter Grote (personeelsconsulent) via sollicitaties@borne.nl, onder vermelding van commissie advisering bezwaarschriften. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 25 en 26 maart 2019.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marley ten Berge of Renate Plegt-Kuipers, beide secretaris van de commissie en te bereiken op respectievelijk telefoonnummer 074 - 2658565 en 074 - 2658770.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.