Klimaatadaptief Wensink-Zuid

Klimaatadaptief Wensink Zuid

Een groot deel van Wensink Zuid is toe aan vernieuwing. Daarnaast komt er in de wijk regelmatig waterhinder en wateroverlast voor door regenval. Om dit tegen te gaan, wordt onder andere de riolering aangepakt. Ook werkt de gemeente samen met bewoners, bedrijven en instellingen aan een prettige en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving met aandacht voor onder andere sociale binding en veiligheid in de wijk. Niet alleen de riolering wordt aangepakt, de gehele openbare ruimte zoals speel- en parkeerterreinen, straatinrichting en groenvoorzieningen gaat op de schop.

Deelgebieden

Vorig jaar zijn de Oude Hengelosestraat, de Piet Heinstraat, de Evertzenstraat en de Dorus Rijkerstraat opnieuw ingericht. Ook is het Avontureneiland en de Groene Long aangelegd. Dit valt onder deelgebied 1. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om een herinrichtingsplan te ontwikkelen voor nog drie delen van de wijk, de deelgebieden 2, 3 en 4. Hier gaat de gemeente dit jaar mee aan de slag. 

Onderstaande afbeelding is ook onderaan deze pagina te downloaden als PDF.

Samen met de wijk

Het plan voor de herinrichting van uw wijk maken we samen. Dit jaar organiseren we diverse bijeenkomsten om ideeën van inwoners te verzamelen. Tijdens deze bijeenkomsten willen we met u de kansen en uitdagingen voor de wijk bespreken. U kunt uw ideeën en zorgen delen. Het is uw kans om uw stem te laten horen. Zo maken we samen de wijk klaar voor de toekomst.

Eilandraad 

Op 1 juni 2024 heeft gemeente Borne tijdens ‘de eilandraad’ aan inwoners gevraagd om mee te denken over de herinrichting van de wijk. In totaal zijn er meer dan 100 ideeën en opmerkingen verzameld. De gemeente gebruikt deze ideeën en opmerkingen om een opgave – en kansenkaart te maken. Dit vormt de basis voor de uiteindelijke herinrichting van de wijk. Veel opmerkingen gingen over het houden of uitbreiden van het groen, de toegankelijkheid van stoepen en wegen en verkeersveiligheid. 

Digitale kaart

Op de digitale kaart kunt uw eventuele inbreng terugvinden die op die dag op de reactiekaartjes is verzameld. Via deze linkexterne-link-icoon komt u bij de digitale kaart. Op het moment dat duidelijk is geworden of en hoe uw idee of opmerking is verwerkt in de opgave – en kansenkaart of het herinrichtingsplan maken we dit bekend. U kunt de reactie van de gemeente Borne op uw opmerking dan terugvinden op de digitale kaart. De gemeente laat dit dan weten via een wijkbericht. 

digitale kaart screenshot

Nog een idee of opmerking?

Tot 10 augustus kunt u uw idee of opmerking over de herinrichting laten plaatsen op deze digitale kaart. U kunt hiervoor contact opnemen met de projectleider Koen Baart via k.baart@borne.nl.

Wijkwandeling 

Na de zomervakantie organiseren we voor alle drie de deelgebieden een wijkwandeling. Tijdens deze wijkwandelingen lopen we door het betreffende gebied en krijgen we een beter beeld van wat er leeft en speelt. De route maken we op basis van de ideeën en opmerkingen die we tijdens de eilandraad op 1 juni van u hebben ontvangen. Ook houden we bij het maken van de route rekening met onderzoeken van de gemeente. De gemeente heeft bijvoorbeeld gekeken waar (te) veel auto’s parkeren, waar meer ruimte is voor groen en water. U krijgt voor deze wijkwandeling een aparte uitnodiging. 

Klimaatadaptieve wijk

Samen met de wijkbewoners hoopt de gemeente de komende jaren een zogeheten ‘klimaatadaptieve’ wijk te realiseren, oftewel een wijk die bestand is tegen klimaatsveranderingen. Een wijk die klaar is voor de toekomst, verkeersveilig is en een waterbergend vermogen heeft. Maar bovenal: een wijk met een prettige leefomgeving.

Samen stap-voor-stap naar een klimaatbestendig Wensink-Zuid in 2030

Vragen

Heeft u vragen over dit project? Neem dan per e-mail contact op met het projectteam van klimaatbestendig Wensink-Zuid.