Kerstbomen

Aansluiting buurtkerstbomen

De spelregels met betrekking tot het plaatsen van gemeenschappelijke kerstbomen in wijken en buurten op een rij:

Dorpskerstbomen
Door de gemeente wordt jaarlijks een centrale kerstboom geplaatst op het Rheineplein. In Zenderen en Hertme ligt het initiatief hiervoor bij de dorpsraden.

Wijk- en  buurtkerstbomen
Wilt u in uw wijk of buurt een gemeenschappelijke kerstboom plaatsen dan vragen wij u rekening te houden met het volgende:

 • De buurt kan zich via een contactpersoon aanmelden. Melding vindt plaats via een webformulier: MELDING BUURTKERSTBOOM.
 • Aanmelden vóór 8 december.
 • De aansluiting vindt plaats vanaf 7 december.
 • I.v.m. veiligheid wordt de aansluiting van de kerstboom op de openbare verlichting uitgevoerd door de firma Dynniq (kosten: € 30,-). De buurt dient zelf te zorgen voor een veilig snoer.
 • Afvoer van de boom door Twente Milieu is gratis mits:
  * de boom is aangeleverd in hanteerbare stukken van maximaal 1 meter
  * losse takken zijn gebundeld
  * de boom door de betreffende contactpersoon bij Twente Milieu wordt aangemeld voor afvoer via de kantenservice van Twente Milieu: 0900 – 8520111, bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.